Рибалко Алевтина Володимирівна

Рибалко Алевтина Володимирівна, кандидат біологічних наук.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., робочий – 454423

Працює викладачем кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації з 2001 року, доцентом - з 2016 року.

У 1995 році закінчила лікувальний факультет Одеського державного медичного університету по спеціальності «лікувальна справа». В 1995-1997 роках навчалася в інтернатурі по офтальмології на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика. Після закінчення інтернатури працювала лікарем офтальмологом і міській поліклініці № 5, медико-санітарній частині заводу «Фотоприлад».

З 2001 року працює викладачем кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації. З 2006 по 2009 роки навчалась в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин».

Викладає дисципліни медико-біологічного циклу: «Загальна патологія», «Гігієна», «Фізіотерапія», «Невропатологія та психопатологія», «Дефектологія», «Основи здорового способу життя», «Дитячі та внутрішні хвороби», «Геронтологія», «Психічна реабілітація», «Санологія та гігієнічна реабілітація».

Бере участь в роботі науково-дослідного інституту фізіології імені Михайла Босого Черкаського національного університету, в організації проведення наукових конференцій з актуальних питань фізіології, має 20 наукових публікацій, із них Патент України, 2 навчальні посібники, 9 статей, 12 тезі.

Найбільш значимі публікації:

  • Рибалко А.В. Особливості центральної гемодинаміки та її коливань у осіб із різним рівнем кровонаповнення органів грудної клітки / С.О.Коваленко, А.В.Рибалко // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т.55, №5. – С. 97-103.
  • Рибалко А.В. Зміни центральної гемодинаміки та хвильової структури серцевого ритму при імпульсній офтальмофотостимуляції / А.В.Рибалко, С.О.Коваленко // Фізика живого. – 2010. – Т.18, №2. – С.142-145.
  • Рыбалко А.В. Влияние исходного уровня вегетативного тонуса на изменения в сердечно-сосудистой системе при импульсной офтальмофотостимуляции / А.В. Рыбалко // Сборник статей VI Межд научно-практ. конф. «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине» – Санкт-Петербург, – 2014. – С. 111-116.
  • Патент України №90975, МПК А61В5/02, А61В5/053. Спосіб визначення коливань тонусу периферійних судин / С.О.Коваленко, А.В.Рибалко, С.І.Токар; заявник та власник патенту Коваленко С.О. - №а 2009 03184; заявл. 3.04.2009; опубл.10.06.2010, Бюл. №11.