Лизогуб Володимир Сергійович

Доктор біологічних наук, професор, директор НДІ фізіології імені Михайла Босого, професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації, голова спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських дисертацій. Народився 7 листопада, 1946 р., м. Черкаси, українець,  закінчив Черкаський державний педагогічний інститут, фізичне виховання, 1969

Нагороджений: Почесна грамота Президії Верховної Ради України, 5. 09, 1990 р., Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 13. 09, 2001 р., Почесна грамота Черкаської обласної Ради, 12. 11, 2005 р., Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації, 15. 09. 2006 р., № 2885, Заслужений діяч науки і техніки України, 14. 05, 2008 р. ук. № 442 , Почесна грамота Президії Верховної Ради України, 13.04, 2011 р.

Професор Лизогуб В.С. працює в Черкаському Національному університеті з 1972 року на посадах викладача, доцента, декана, професора, завідувача кафедри анатомії та фізіології людини і тварин, директор НДІ фізіології імені М.Босого. Як дослідник Володимир Сергійович характеризується нестандартністю мислення, прагненням до пошуків нових шляхів реалізації актуальних наукових і освітніх програм.

З 1993 року Володимир Сергійович завідує кафедрою анатомії та фізіології людини і тварин, а з 2008 року директор НДІ фізіології імені М. Босого створив сучасну навчальну та наукову базу. Його наукова школа налічує 10 кандидатів наук, які підготовлені через аспірантуру. Випускники аспірантури працюють у ВНЗ України та закордоном, 5 з них на кафедрі університету.

Володимир Сергійович є одним з авторів нового наукового напрямку фізіології нейродинамічних функцій мозку. Проблематика, яку розробляють викладачі та аспіранти під його керівництвом, відзначається актуальністю і наукової новизною, має практичну цінність. Професор В.С. Лизогуб бере участь у міжнародних конференціях (Росія, Австрія Польща, Шотландія, Болгарія) та є ініціатором і організатором 10 міжнародних конференцій та симпозіумів у м. Черкаси на базі кафедри фізології та НДІ фізіології імені М. Босого університету.

Професор В.С. Лизогуб розвиває наукові зв”язки з Інститутом фізіології ім.О.О.Богомольця НАН, іншими науковими установами, навчальними закладами України та інших держав. Він автор 213 наукових праць, 18 навчально-методичних посібників, 5 свідоцтв та Деклараційних патентів. Отримані наукові результати, створені нові методики та програмне забезпечення досліджень є основою для виготовлення серії приладів “Діагност”. Прилади впроваджені в навчальний та науковий процес і використовуються у ВНЗ МОН, МОЗ України, інститутах АН України, РАН, АПН та АМН, які проводять дослідження фізіології мозку.

Володимир Сергійович є член науково-методичної ради МОН України, спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій та редакцій наукових журналів і збірників, член ВАК України.

У колективі професор В.С. Лизогуб користується повагою, у спілкуванні з колегами та студентами щирий та вимогливий.