Ілюха Лідія Михайлівна

Народилася 22 серпня 1966 року в с. Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області. В 1983р. закінчила середню загальноосвітню школу с. Ротмистрівки та поступила до Черкаського педагогічного інституту ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією на природничий факультет. По закінченні працювала вчителем біології, хімії та соціальним педагогом в ЗОШ №6 м. Черкаси.

З 2001 року працюю в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького на кафедрі анатомії, фізіології та фізичної реабілітації. В 2007р. захистила кандидатську дисертацію по темі “Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності ріненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок)”, з 2011р. доцент кафедри анатомії та фізіології людини і тварин.

  1. Навчально-педагогічна робота.

Основні навчальні курси:

„Фізіологія людини” (168 год., з них лекційних − 32 год.) для студентів другого курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей „Фізична культура”,

„Гістологія ” (81 год., з них лекційних − 18 год.) для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Біологія»,

„Фізіологія аналізаторів” (54 год., з них лекційних − 18 год.) 
для студентів денної та заочної форм навчання «Біологія»,

„Фізіологія вищої нервової діяльності” (54 год., з них лекційних − 14 год.) для спеціалістів денної та заочної форм навчання спеціальності «Біологія».

2. Наукова – методичні публікації

Ілюха Л.М. Вплив запахів ефірних олій на електричну активність ріненцефальних структур лабораторних тварин // Л.М.Ілюха - X Міжрегіональна наукова конференція «Актуальні питання біології та медицини» - «17–18» травня 2012 року. – Луганськ. – 2012.

Л.М.Ілюха Вплив одорантів рослинного походження на розумову працездатність дітей середнього та старшого шкільного віку // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2012 –с. 28.

Ілюха Л.М. Реакції серцево-судинної системи на пред’явлення запахових чинників (ялицевої олії) - Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал  2012» - Київ. – 2012.

Ілюха В.О., Андрієнко О.Д., Ілюха Л.М.  Фізіологія людини і тварин (лабораторний      практикум): навчально-методичний посібник.- 2-ге видання. – Черкаси, 2010.- 208 с.

Біологія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. О.А.Біда, С.І.Дерій, Л.М.Ілюха, В.С.Лизогуб та ін. – 4-ге видання. - К.: Літера ЛТД, 2013.- 656 с. 

Біологія: комплексне видання/  О.А.Біда, С.І.Дерій, Л.М.Ілюха, В.С.Лизогуб та ін.- К.: Літера ЛТД, 2014.- 480 с.