Кудій Людмила Іванівна

Кудій Людмила Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації, секретар спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських дисертацій.

Має у науковому доробку 35 публікацій у вигляді тез і статей, 2 навчальних посібника, 1 програма з державного іспиту, монографію.

Народилась в місті Черкаси 7 лютого 1975 року.

З 1982 по 1992 рр. навчалась у Черкаській середній школі №21. У 1992 році вступила до Черкаського педагогічного інституту на факультет фізичної культури. Закінчила навчання у 1997 році за спеціальністю «Фізичне виховання і фізичне виховання в спеціальному дитячому закладі». З цього часу почала працювати викладачем фізичного виховання у Черкаському модельному центрі підготовки та перепідготовки фахівців.

У жовтні 1999 року вступила до аспірантури Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». Після закінчення аспірантури з вересня 2005 року працювала викладачем кафедри анатомії та фізіології людини і тварин. У вересні 2006 року мене було переведено на посаду старшого викладача цієї ж кафедри.

27 вересня 2006 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання» на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У січні 2007 року отримала диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин».

З серпня 2007 року по травень 2013 працювала на посаді доцента кафедри анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

31 травня 2013 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації. Викладаю дисципліни медико-біологічного циклу: «Анатомія людини», «Фізична реабілітація», «Спортивна медицина», «Фізіологічні основи фізичної культури» та «Фізіологія людини».

З березня 2008 року обіймаю посаду вченого секретаря науково-дослідного інституту фізіології імені Михайла Босого Черкаського національного університету, беру участь в організації проведення наукових конференцій з актуальних питань фізіології, маю 31 наукову публікацію та 2 методичні праці.

Найбільш значимі публікації:

  1. Коваленко С.О., Кудій Л.І., Каленіченко О.В. Варіабельність серцевого ритму у людей з різною частотою дихання // Фізіол. журн. - 2004. - Т. 50, №6. - С. 43-47.
  2. Коваленко С.А., Кудий Л.И. Особенности вариабельности сердечного ритма у лиц с различной частотой дыхания // Физиология человека – 2006. – Т. 32, №6. – С. 126 – 128.
  3. Kovalenko S.O., Kudij L.I., Lutsenko O.I. Peculiarities of male and female heart rate variability // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences. – 2013. – Issue 15. – P. 17 – 20.
  4. Коваленко С. О.Варіабельність серцевого ритму. Методичні аспекти. / С. О. Коваленко, Л. І. Кудій – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. – 300 с.