Державна атестація ОР «Бакалавр»

8 грудня 2016 року розпочала роботу державна екзаменаційна комісія № 56 з питань здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.010201 – Фізичне виховання, заочної форми навчання.

Голова ДЕК: Сущенко Людмила Петрівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації факультету фізичного виховання та спорту

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Члени ДЕК:

1. Кудій Людмила Іванівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації.

2. Стеценко Анатолій Іванович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри спортивних дисциплін.

3. Гречуха Сергій Васильович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри ТМФВ і спортивних ігор.

 Секретар ДЕК: Стемблер Катерина Олексіївна – старший лаборант кафедри ТМФВСІ.