Вітаємо Нечипоренка Дениса з захистом кандидатської дисертації

Дирекція та професорсько-викладацький склад

ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я

 в і т а є

 Нечипоренка Дениса Леонідовича

 з успішним захистом кандидатської дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

 Науковий керівник:

доктор педагогічних наук,

професор Артюшенко Андрій Олександрович