Родзинка - 2017

27 квітня 2017 року

в ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я пройшло 

засідання секції "Теорії і метолики фізичного виховання і спорту"

ХІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Родзинка-2017»

Присутні на секційному засіданні заслухали доповіді учасників конференції

Кращі доповіді були відзначені оркомітетом конференції

Бажаємо учасникам подальшої плідної праці на науковій ниві.

Запрошуємо студентів до участі у наступному році.