Державна атестація – бакалаври

З 6 червня 2017 року розпочалася державна атестація студентів за

ОС «Бакалавр».

Випускники успішно пройшли атестацію з

«Теорії і методики фізичного виховання і обраного виду спорту» і складають іспит з

«Медико-біологічних основ фізичного виховання»

Голова екзаменаційної комісії: професор, доктор педагогічних наук Сущенко Л. П.

Члени екзаменаційної комісії: доцент, завідувач кафедри ТМФВ і спортивних ігор кандидат наук фізичного виховання Гречуха С. В.;

доцент, кандидат біологічних наук Петренко Ю. О.;

доцент, кандидат біологічних наук Каленіченко О. В.