Студенту

Пам'ятка

Забезпечення навчально-методичною літературою:

  •  бібліотека (корпус № 3)
  •  читальний зал (корпус № 2)
  •  кабінет ТМФВ
  •  кабінет № 114, 246

Студентський квиток і залікова книжка видаються студенту одноразово на увесь період навчання.

Пропущені заняття з причини хвороби або участі у спортивних заходах обов’язково відпрацьовуються.

Після хвороби студент допускається до занять лише за наявності медичної довідки, завіреної лікарем інституту.

Участь у змаганнях під час навчання можлива за наявності заяви студента на ім’я директора інституту, яка візується куратором та директором (за відсутності директора його заступником з навчальної роботи).

Навчання в університеті проводиться за кредитно-модульною системою.

Успішна атестація з дисципліни можлива лише за умов активності студента на кожному занятті, що відобразиться на достатній, для заліку чи допуску до екзамену, кількості балів.

Студент повинен постійно здійснювати контроль отриманих балів на занятті та їх загальної кількості для ефективної організації підготовки

За умови незадовільного оцінювання знань з двох предметів і більше у період сесії студент відраховується з інституту