вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
КОВАЛЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

ОСВІТА
БІОГРАФІЯ

Народився 7.07.1963 року у місті Черкаси. Закінчів СШ №12. У 1980-1984 навчався на факультеті фізичного виховання Черкаського педагогічного інституту. 1984 рік – вчитель фізичної культури Щербанівської СШ Полтавського району. 1984-1986 – служба в армії. 1986-1987 рр старший лаборант кафедри спортивних дисциплін. 1987-1990 аспірантура Черкаського державного педагогічного інституту. З 1990 працював на посадах асистента, доцента, професора, завідувача кафедри анатомії та фізіології людини і тварин (фізичної реабілітації), заступника декана факультету фізичної культури. У 2003-2006 рр навчався у докторантурі Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України. Доцент кафедри з 2000 року, професор – з 2014 року.

Керівник захищених кандидатських дисертацій доц. Л.І. Кудій (2006), доц. О.В. Каленіченка (2008), доц. С.В. Гречухи (2013), доц. А.В. Рибалко (2015), викл. В.А. Завгородньої (2020), О.І. Луценко (2021), двох призерів ІІІ етапу МАН України. Опонент 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій, 1 дисертації PhD.

Заступник (з 2017 року) та голова (з 2019) Спеціалізованої Вченої ради К 73.053.06 (біологічні науки). Член редколегій наукових журналів (категорія Б) “Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки”, “Український журнал медицини, біології та спорту”, “Спортивна наука та здоров’я людини”. Член НМК 1 МОН України з 2017 року. Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з 2019 року. Голова жюрі з біології людини МАН Черкаської області. Гарант ОП Спеціальна освіта (Ортопедагогіка). Співзасновник ГО “Центр оздоровчих технологій”, член ВГО “Українська асоціація корекційних педагогів”

Автор 184 наукових та методичних публікацій: 94 статті (список), 6 патентів на винахід та патенту на корисну модель України, авторського свідоцтва СРСР, 6 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми (список), 13 статей представлені у Scopus  та Web of Science (список)

ВІДЗНАКИ
Додаткові вміння