вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси

Шановні здобувачі, випускники, викладачі, стейкхолдери! Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньо-професійної програми спеціальності 016.03 Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на e-mail гаранта: 

petrenko62@gmail.com

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри 

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на  2023-2024

Навчальний план спеціальності 016 Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) на 2022 -2023 н.р.

Вступ до спеціальності та основи академічної доброчесності

Загальна психологія

Загальна педагогіка

Основи медичних знань

Анатомія людини

Біомеханіка та метрологічний контроль в ортопедагогіці

Спеціальна психологія

Спеціальна педагогіка

Рекреаційні ігри в інклюзивному навчанні

Гімнастика та методика її викладання в ортопедагогіці

Теорія і методика фізичного виховання в інклюзивному навчанні

Фізіологія людини

Фізіологія рухової активності

Шкільний курс фізичної культури та методика її викладання у інклюзивному навчанні

Спортивні ігри та методика їх викладання в ортопедагогіці

Легка атлетика та методика її викладання в ортопедагогіці

Реабілітація зимовими видами спорту

Плавання та методика його викладання в інклюзивному навчанні

Основи науково-дослідної роботи в ортопедагогіці

Види, теорія та технології оздоровчо-реабілітаційної діяльності

Патологічна анатомія та фізіологія

Дитячі хвороби

Реабілітація та масаж в ортопедагогіці

Реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату

Теорія та методика реабілітаційної роботи у осіб з сенсорними порушеннями

Діагностика та відбір в ортопедагогіці

Реабілітація при захворюваннях нервової системи

Атлетизм та методика викладання в ортопедагогіці

Реабілітаційна педагогіка

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Навчальна практика

Виробнича педагогічна практика

Виробнича фахова практика

Виробнича фахова практика 2

Атестаційний іспит

Анкетування

У ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я відбувається анкетування різних груп стейкхолдерів  (17.01-24.01.2024).

Дякуємо кожному хто долучився до опитування!

Важлива інформація