вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Документація кафедри

Освітні програми

  • Бакалаври 017 Фізична культура і спорт
  • Магістри 017 Фізична культура і спорт
  • Доцент Нечипоренко Л.А.
  • Доцент Фролова Л.С.

 

Силабуси та робочі програми дисциплін

014.11 Середня освіта (фізична культура) Бакалаври

Організація та управління фізичною культурою та спортом (силабус та робоча програма)
Плавання та методика його викладання (на відкритих водоймах) (силабус та робоча програма)
Легка атлетика та методика її викладання (силабус та робоча програма)
Туризм (силабус та робоча програма)
Атлетична підготовка в школі (силабус та робоча програма)
 
Спортивно-педагогічне удосконалення (силабус та робоча програма)
 
 

016.03 Спеціальна освіта (ортопедагогіка) Бакалаври

Плавання та методика викладання в інклюзивному навчанні (силабус та робоча програма)
Оздоровлення в зимових видах спорту (силабус та робоча програма)

Види, теорія та технології оздоровчо-реабілітаційної діяльності (силабус та робоча програма)

Легка атлетика та методика її викладання у ортопедагогіці (силабус та робоча програма)

Атлетизм та методика викладання у ортопедагогіці (силабус та робоча програма)

017 Фізична культура і спорт-Бакалаври

Вступ до спеціальності та академічна доброчесність (Силабус та Робоча програма)

Організація та управління фізичною культурою та спортом (силабус та робоча програма)

Теорія та методика плавання зі змістовим модулем правила змагань (силабус та робоча програма)

Туризм з методикою викладання (силабус та робоча програма)

Зимові види спорту та методика їх викладання (силабус та робоча програма)

Атлетизм та силові види спорту (силабус та робоча програма)

Загальна теорія підготовки спортсменів (силабус та робоча програма)

Теорія та методика легкої атлетики зі змістовим модулем правила змагань (силабус та робоча програма)

Спортивно-педагогічне удосконалення з модулем організації та проведення змагань з обраного виду спорту (силабус та робоча програма)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) Магістри

Організація та методика викладання у закладах освіти (Силабус та Робоча програма)

 

017 Фізична культура і спорт-Магістри

Майстерність спрортивного тренера в умовах різної складності (Силабус та Робоча програма)

Теорія та методика спортивної підготовки з модулем спортивного відбору (Силабус та Робоча програма)

Актуальні проблеми системи управління фізичною культурою і спортом  (Силабус та Робоча програма)

Програмування спортивної підготовки з розробкою інноваційних проєктів (Силабус та Робоча програма)

Управління у галузі фізичної культури та спорту (силабус та робоча програма)

Методика силового тренінгу у спорті (силабус та робоча програма)

Атлетична підготовка в обраному виді спорту (силабус та робоча програма)

Управління підготовкою спортсменів високої кваліфікації (силабус та робоча програма)

 

Тематика курсових та магістерських робіт

Курсові роботи (перелік)

Магістерські роботи (перелік)

Затвердження тем на засіданні кафедри (витяг 2020 р), (витяг 2021 р.)

Методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт (зміст)

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт (зміст)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік консультацій на 2021-2022 н.р. (графік)

Програми виробничих практик

017 Фізична культура і спорт

Виробнича тренерська практика – (робоча програма)

Виробнича фахова практика – (робоча програма)

014.11 Середня освіта (фізична культура)

Виробнича фахова практика – (робоча програма)

Можливість працевлаштування випускників

Основні роботодавці випускників ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я (перелік та контакти)

Запрошуємо на зустріч випускників, котра відбудеться наступного року у другу суботу жовтня.

Заповніть анкету випускника  (анкета)