вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Для отримання ступеня вищої освіти БАКАЛАВР галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на основі повної загальної середньої освіти

(навчання 4 роки)

СпеціальністьДеннаЗаочна
Ліцензійний обсягВартість навчання
(за рік)
Ліцензійний обсягВартість навчання
(за рік)
014.11 Середня освіта (фізична культура)60дані оновлюються20дані оновлюються
016.03 Спеціальна освіта (ортопедагогіка)50дані оновлюються
017 Фізична культура і спорт65дані оновлюються15дані оновлюються
СпеціальністьПерелік конкурсних предметів та їх вагові коефіцієнти  
014.11 Середня освіта (фізична культура) бюджетнаУкраїнська мова 0,3Біологія0,4Історія України або математика 0,3
016.03 Спеціальна освіта (ортопедагогіка) бюджетнаУкраїнська мова і література0,35Біологія0,4Історія України або математика 0,25
017 Фізична культура і спорт
бюджетна
Українська мова 0,35Біологія0,4Творчий конкурс0,25
014.11 Середня освіта (фізична культура) небюджетнаУкраїнська мова0,3Біологія0,4Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія0,3
016.03 Спеціальна освіта (ортопедагогіка) небюджетнаУкраїнська мова та література0,35Біологія0,4Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія0,25
017 Фізична культура і спорт
небюджетна
Українська мова0,35Біологія0,4Творчий конкурс0,25
Початок реєстрації на творчий конкурс:

з 24 червня до 06 липня 2022 року.

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів:

з 01 липня 2022 року.

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право складати співбесіди, вступні іспити та проходити творчі конкурси:

до 16 липня 2022 року.

Строки проведення Університетом творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення:

з 01 до 13 липня 2022 року.

Строки проведення Університетом творчих конкурсів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

з 14 до 22 липня 2022 року (1 хвиля) з 20 – 23 вересня 2022 року (2 хвиля)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

- за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) - 27 липня 2022 року; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів - 05 серпня 2022 року (1 хвиля) та 26 вересня (2 хвиля).

Термін виконання вступниками вимог до зарахування:

- за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) - до 18.00 04 серпня 2022 року; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів - 09 серпня 2022 року (1 хвиля) та 28 вересня (2 хвиля).

Терміни зарахування вступників:

- за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) - 05 серпня 2022 року; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів - 10 серпня 2022 року (1 хвиля) та 29 вересня (2 хвиля).

ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ
ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
ТВОРЧИЙ КОНКУРС

з фізичного виховання для вступу на БАКАЛАВРСЬКИЙ рівень вищої освіти

з спеціальності 017 Фізична культура і спорт (проводиться у дві сесії )

Програма творчого конкурсу  з спеціальності 017 Фізична культура і спорт
РОЗКЛАД ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ 2022 
Назва етапу конкурсної сесіїФорма проведенняФорма проведення
Загальна фізична підготовленість:практична100, у тому числі
1. Біг на 100 мпрактична20
2. Біг на 1000 м (чол.); біг на 500 м (жін.)практична20
3. Підтягування на поперечині (чол.); згинання-розгинання рук в упорі лежачи (жін.) практична20
4. Плаванняпрактична20
5. Ігрова вправа або акробатична за виборомпрактична20
Підготовленість з обраного виду спортупрактична100

Реєстрація для проходження творчого конкурсу зі спеціальності 017 фізична культура і спорт розпочинається 24 червня по 06 липня (для вступу на бюджетну форму навчання), а з 24 червня по 19 липня (для вступу на контрактну форму навчання) 2022 року, деталі за лінком http://cdu.edu.ua/informatsiya/vstupnykam/vstup-2021/tvorchi-konkursy-2021.html

Кожна із сесій оцінюється за 200-бальною шкалою – від 100 до 200 балів (до набраних балів додається 100). Мінімальна кількість балів за загальну фізичну підготовленість – 115. Мінімальна кількість балів за підготовленість з обраного виду спорту – 115.

Вступник, який отримав оцінку нижче мінімально встановленого рівня 115 (середня арифметична двох сесій) не допускається до участі у конкурсі зарахування на навчання.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

для отримання ступеня вищої освіти МАГІСТР галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

та 09 Біологія (навчання 1 рік 4 місяці)

СпеціальністьДеннаЗаочна
Ліцензійний обсягВартість навчання
(за увесь період навчання)
Ліцензійний обсягВартість навчання
(за увесь період навчання)
014.11 Середня освіта (фізична культура)15дані оновлюються5дані оновлюються
091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація)20дані оновлюються15дані оновлюються
017 Фізична культура і спорт20дані оновлюються15дані оновлюються
СпеціальністьВступні випробування
014.11 Середня освіта (фізична культура)єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови0,25фахове випробування0,75
091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація)єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови0,25фахове випробування0,75
017 Фізична культура і спортєдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови0,25фахове випробування0,75
014.11 Середня освіта (фізична культура)
Вступ на базі вже раніше здобутої вищої освіти (магістр/спеціаліст)
вступний іспит з іноземної мови0,25фахове випробування0,75
091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація)
Вступ на базі вже раніше здобутої вищої освіти (магістр/спеціаліст)
вступний іспит з іноземної мови0,25фахове випробування0,75
017 Фізична культура і спорт
Вступ на базі вже раніше здобутої вищої освіти (магістр/спеціаліст)
вступний іспит з іноземної мови0,25фахове випробування0,75
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО):

з 26 квітня 18:00 до 17 травня 2022 року.

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів:

для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках -з 01 липня 2022 року; для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році- з 13 липня 2022 року.

Прийом заяв та документів для осіб, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі і вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання):

для вступників, які склали єдиний вступний іспит 13 – 16 червня 2022 року (1 хвиля); 01 – 19 вересня 2022 року (2 хвиля)

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ та/або ЄФВВ:

для вступників, які склали єдиний вступний іспит 15 липня – 22 липня 18-00 2022 року (1 хвиля); 01 – 19 вересня 2022 року (2 хвиля)

Вступ на базі вже раніше здобутої вищої освіти (магістр/спеціаліст) на спеціальність 091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація), 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта(Фізична культура) не потребує ЗНО, вступники здають іспит з іноземної мови в університеті.

Строки проведення Університетом фахових випробувань (для всіх спеціальностей) та вступного іспиту з іноземної мови (для всіх спеціальностей):

з 25 до 29 липня 2022 року (1 хвиля); 20 – 22 вересня 2022 року (2 хвиля).

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

- за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) - 02 серпня 2022 року; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів - 08 серпня 2022 року (1 хвиля) та 23 вересня 2022 року (2 хвиля)

Терміни зарахування вступників:

- за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) - 09 серпня 2022 року; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів - 11 серпня 2022 року (1 хвиля) та 28 вересня 2022 року (2 хвиля)

Порядок роботи Приймальної комісії із 11 липня по 11 серпня 2022 року:

 • щоденно – із 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00);
 • щосуботи – із 9.00 до 13.00; неділя – вихідний.
 • телефони приймальної комісії: 0 (96)-422-49-91; 0 (93)-216-55-08 - Дудник Інна Олександрівна
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Запрошуємо абітурієнтів -2022 відвідати ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я 17 лютого 2022 року.

 • Початок дня відкритих дверей о 10:00.
 • Попередня реєстрація о 09:00 (хол корпусу номер 2)
ДОКУМЕНТИ ВСТУПНИКІВ
 • Оригінал та копія документу державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (атестат)
 • Оригінал та копія сертифікату ЗНО та інформаційна картка про результати ЗНО
 • Оригінал та копія документу, який засвідчує особу та громадянство
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см
 • Медична довідка форма 086 – вступникам які проходитимуть випробування фізичних здібностей для вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт»
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
 • Копія військового квитка або посвідчення про прописку (для юнаків та чоловіків)
 • Для вступників пільгових категорій – документи про підтвердження пільг
 • Один конверт А5 з маркою для відправлень в межах України
 • Оригінал та копія документу державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (диплом)
 • Оригінал та копія документу, який засвідчує особу та громадянство
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
 • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про прописку (для юнаків та чоловіків)
 • Оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів (відповідно до додатку 5 та додатку 6 Правил прийому)
 • Для вступників пільгових категорій – документи про підтвердження пільг
 • Один конверт А5 з маркою для відправлень в межах України

Документи вкладаються у пластикову папку-швидкозшивач з 2-3 файлами та у картонну папку.

Усі копії засвідчуються приймальною комісією на основі оригіналів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування або переведення на місця державного замовлення вступник подає у строки, встановлені Правилами прийому.