вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси

Спеціалізована вчена рада К 73.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 - фізіологія людини і тварин

Голова ради:

1. Коваленко Станіслав Олександрович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

Заступник голови:

2. Лизогуб Володимир Сергійович, д.б.н., професор, директор НДІ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

Вчений секретар:

3. Кудій Людмила Іванівна, к.б.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

Члени ради:

4. Боєчко Федір Федорович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

5. Запорожець Тетяна Василівна, д.ф.-м.н., професор, директор ННЦ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

6. Зима Ігор Григорович, д.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

7. Ільїн Володимир Миколайович, д.б.н., професор, професор кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту, спеціальність 03.00.13;

8. Ілюха Лідія Михайлівна, к.б.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

9. Коробейніков Георгій Валерійович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту, спеціальність 03.00.13;

10. Куценко Тетяна Василівна, к.б.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

11. Мінаєв Борис Пилипович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

12. Рибалко Алевтина Володимирівна, к.б.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

13. Струтинський Руслан Борисович, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.13;

14. Харченко Дмитро Миколайович, д.п.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

15. Хоменко Сергій Миколайович, к.б.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.