вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Студентська рада
Скачкова Анна
голова студентської ради
Музика Катерина
заступник голови студентської ради
Гноєва Ольга
виборний представник до студради університету
Гринько Тетяна
головний фізорг серед студентів ННІ
Півняк Олександр
головний профорг серед студентів ННІ
50a9bf1b-1661-4394-8000-e50efc53390b
Пархоменко Тетяна
Камнєва Євгенія
культурно масовий сектор
Желдак Каріна
науковий сектор
Русланівський Богдан
навчальний сектор
Кабиш Юлія

Студентське життя

Студентська Рада – виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається студентами і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Навчально – наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я, бере активну участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, спортивній, науковій, громадській  та творчій активності студентів.

Основні завдання та функції студентської ради

 

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у ННІ;
 • сприяння проведенню навчально-виховної роботи в ННІ;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших ЗВО, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та їхніх структурних підрозділах;
 • співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючими гуртожитків, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів.
Інформаційний сектор ННІ

Наш сектор розповідає у соціальних мережах  про свою діяльність та водночас надає корисну інформацію про освітні послуги, наукові та  спортивні досягнення наших викладачів і студентів, громадські ініціативи, які знаходять підтримку далеко за межами стін ННІ та університету.

Тож запрошуємо усіх до активної співпраці!

Питель Аліна Анатоліївна
Голова сектору та фахівець з питань наукової діяльності
Фролова Людмила Сергіївна
фахівець з технічних питань
Миронюк Аліна Дмитрівна
фахівець з питань працевлаштування
Півняк Діана Олегівна
фахівець з питань дозвільної діяльності студентів ННІ та фотограф ННІ
Чухно Єлизавета Олексіївна
фахівець з питань приймальної комісії
Гноєва Ольга Олександрівна
фахівець з питань спортивної діяльності викладачів і студентів ННІ
Документи
Анкетування
Анкетування для студентів 1 курсу
Анкетування для студентів 2-3 курсів
Анкетування для студентів 4 курсу та 2 курсу магістри
Анкетування для НПП