вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
НДІ ім. М.Босого, відділи
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Відділ біохімії

Тема: Роль вітамінів та мікроелементів у підвищенні працездатності учнів, студентів та спортсменів

Керівник: доктор біологічних наук, професор Боєчко Ф. Ф.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Відділ нейрофізіології

Тема: Мозкові процеси та їх індивідуально-типологічні особливості під час навчальної, трудової та спортивної діяльності

Керівник: доктор біологічних наук, професор Лизогуб В. С.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Відділ фізіології кровообігу та дихання

Тема: Регуляторні ритми кровообігу та їх індивідуальні с особливості за умови дії різних розумових та фізичних навантажень

Керівник: доктор біологічних наук, професор Коваленко С. О.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Відділ психофізіології

Тема: Стан психофізіологічних функцій у спортсменів та осіб з психофізіологічним розладами

Керівник: доктор психологічних наук, професор Харченко Д. М.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Відділ фізіології розвитку

Тема: Вікові особливості функціональної організації різних видів діяльності людини в онтогенезі

Керівник: кандидат біологічних наук, доцент Рибалко А. В.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Відділ теорії фізичного виховання

Тема: Інтерактивні технології в процесі спортивної діяльності та мобілізаційна готовність спортсменів різного віку та спеціалізації

Керівник: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Фролова Л. С.