вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси

Конференції ННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ЗДОРОВ'Я

Dear colleagues!
 
We are glad to invite you to take part in the II NTERNATIONAL SCIENTIFIC INTERNET CONFERENCE
Date: 27-28 May 2021.
 
Form of participation: distance.
 
Areas of work of the conference: physical culture, physical education of different groups of the population; improvement of training of athletes of different qualifications; medical and biological aspects of physical culture and sports; human health, physical rehabilitation and physical recreation; biomechanical and informational means and technologies in physical culture and sports; physical training in inclusive education; managerial, psychological pedagogy sociological and philosophical aspects of physical culture and sport; historical aspects of the development of physical culture and sports; professional training of future specialists in physical education and sports; olympic movement: formation, development, present and perspectives.
 
 
Communication channels
E-mail: nataliya-chernenko2005@ukr.net
Phone: +38(068)-134-136-8
Chernenko Nataliia
 
 
 
Шановні колеги, магістранти, студенти!
 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я»,
яка відбудеться 27–28 травня 2021 року у Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького.
 

Робота конференції планується за такими напрямками:

  • фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
  • удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації;
  • медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту;
  • фізичне виховання в інклюзивній освіті;
  • здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація;
  • біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті;
  • управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту;
  • історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні;
  • професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту;
  • олімпійський рух в Україні: становлення, розвиток, сучасність і перспективи.
 
Інформаційні канали зв’язку
ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
E-mail : tmfv2016@ukr.net
Контактні телефони: +38(067)-581–73–61, +38(063)-607-86-19 Гречуха Сергій Васильович