вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси

Наукові події

 XХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених”, 22-23 квітня 2021 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених "Фізична культура, спорт та здоров'я різних груп населення"
Черкаси, 17 грудня 2020

18 вересня 2020 року ауд. 218 навчального корпусу №2 ЧНУ

Захисти робіт на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук (03.00.13 – ФІзіологія людини і тварин)

12-00 – Завгородня Вікторія Анатоліївна “Індивідуальні особливості функціонування гемодинаміки при гіпокапнії дихання у чоловіків” приєднання в Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/86253816314 Ідентифікатор конференції: 862 5381 6314

14-00 – Міщенко Ірина Василівна “Розвиток втоми скелетних м’язів за дії наночастинок С60 фулеренів” приєднання в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83997898324,  Ідентифікатор конференції 839 9789 8324

Вхід в зал очікування з прописаними ім’ям та прізвищем, відео увімкнене, звук вимкнути

 

Апробація дисертаційної роботи Завгородньої Вікторії Анатоліївни “Індивідуальні особливості функціонування гемодинаміки при гіпокапнії дихання у чоловіків” відбудеться 10 червня 2020 року о 15-00 у Zoom. Рецензенти: д.б.н., проф. О.М. Лисенко, к.б.н., доц. Н.П. Черненко.

З питання приєднання звертатись kovstas@ukr.net

Анотація роботи, список публікацій здобувача

10–11 вересня 2020 року у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться XІІІ міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді»

Кафедра логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Україна, м. Суми) 14 травня 2020 року запрошує взяти участь у ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації»

XХІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених”,  23-24 квітня 2020 року, Черкаси

III Всеукраїнська електронна конференція з міжнародною участю  «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», присвячена 90- річчю НУФВСУ 8 квітня 2020 року

Всеукраїнська науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ,  23-24 квітня 2020 року, м. Полтава

Наукові бази