вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Наукові події
Студентський науковий гурток "Fair heads"

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.

 

Наукові бази
Новини

Сьогодні студенти спеціальності 016 ортопедагогіка мали можливість познайомитися з новим методом реабілітації – каністерапією. Це метод лікування і реабілітації зі спеціально навченими собаками. В рамках соціального проекту “Лапа допомоги” заняття із дітьми з інвалідністю проводили члени Черкаського клубу службового собаківництва ТСОУ. В Україні це абсолютно новий метод реабілітації, що добре себе зарекомендував в якості допоміжної терапії при порушеннях аутичного спектру, розумовій відсталості, хворобі Дауна та ін. вадах розвитку. Дійсно, каністерапія з “пухнастими терапевтами”, викликаючі позитивні почуття й емоції, на сьогодні є одним із затребуваних методів психосоціального впливу на людей.

Фото

Виробнича фахова практика є вкрай важливою для підготовки висококваліфікованих спеціалістів!
Робоча група у складі гаранта ООП 016.03 Спеціальна освіта Ортопедагогіка – Юрія Петренка та відповідальної за практику – Вікторії Завгородньої разом із завідувачем кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – Лідією Ілюхою відвідала одну з баз практики студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) – Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “ЖАГА Життя”.
Разом із фахівцем з фізичноі реабілітації – Михайлом Якуніним обговорили аспекти покращення практики, готовність здобувачів освіти до практичної діяльності, переглянули групові та індивідуальні заняття студентів-практикантів.
Дякуємо колективу Центру «Жага життя» за співпрацю і надану можливість закріплення практичних навичок та здобутий досвід студентів!

Фото

25 жовтня 2023 р. доктор біологічних наук, професор Кельнського університету (Німеччина) Korobeynikov Georgiy, провів гостьову лекцію для аспірантів та магістрантів спеціальності 091 (Біологія та біохімія), а також студентів спеціальності 016 (Спеціальна освіта. Ортопедагогіка) ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Лекція була проведена на засадах міжнародної співпраці з кафедрою анатомії, фізіології та фізичної реабілітації.
Тема лекції: «Decision making and motor skills in combat sport» /«Прийняття рішень та моторика в спортивних єдиноборствах».
Лектор акцентував увагу на важливості застосування наукового підходу до контролю та моніторингу особливостей функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) спортсменів, процесів сприймання та обробки інформації, які відіграють провідну роль у заняттях ситуативними видами спорту, до яких належать спортивні єдиноборства. Він підкреслив важливість врахування і психологічних складових особистості спортсмена в комбат-самозахисті, прогнозуванні різних стилів ведення бою, виборі атакуючої чи контратакуючої стратегій ведення поєдинку.
Korobeynikov G. наголосив, що необхідно будувати тренувальний процес на основі врахування результатів наукових досліджень, які дозволять у повній мірі отримати раціональний і ефективний спортивний результат. Для цього лектор порадив враховувати також поточну ситуацію бою, прогнозувати дії суперника, швидкоплинність поєдинку тощо. Він підкреслив, що оптимізація навчально-тренувального процесу неабияк корелює з індивідуально-типологічними особливостями спортсменів та станом їх ЦНС.
ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ🎓🎓🎓
12 жовтня 2023 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ73.053.019.
Відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 09 – Біологія зі спеціальності 091 – Біологія випускника аспірантури кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ЧНУ Віталія ШПАНЮКА на тему «Індивідуальні особливості фізіологічної реактивності та фізичної працездатності спортсменів з різними типологічними властивостями нервової системи».
Науковий керівник – Володимир ЛИЗОГУБ, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації.
Головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії призначено Станіслава КОВАЛЕНКА, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри спортивних дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Офіційними опонентами виступили: Володимир ІЛЬЇН, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України та Надія БОГДАНОВСЬКА, докторка біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного університету.
Рецензенти: Лілія ЮХИМЕНКО, докторка біологічних наук, доцентка кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Лідія ІЛЮХА, кандидатка біологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Дисертаційна робота отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.
Щиро вітаємо дисертанта та його наукового керівника!
Бажаємо творчої наснаги, вагомих досягнень у здійсненні задуманого та подальших успіхів на теренах науки, які примножать скарбницю Черкаського національного університету!
29 вересня 2023 року на кафедрі анатомії, фізіології та фізичної реабілітації відбувся науково-методичний семінар на тему ” Вплив об’ємного ритмічного пневмопресингу нижніх кінцівок на гемодинаміку”, доповідач аспірантка кафедри Шестеріна Дар’я.
На семінар були запрошені, окрім викладачів, аспіранти кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації,магістранти спеціальності 091 біологія та члени наукового студентського гуртка «Fair heads” спеціальність 016 спеціальна освіта (ортопедагогіка).
На основі проведеної доповіді та наукової дискусії кафедра надала позитивний висновок щодо рекомендації дисертаційного дослідження до подальшого захисту на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09-біологія зі спеціальності 091-біологія.
Вітаємо Дар’ю Шестеріну та її наукового керівника – доктора біологічних наук, професора Станіслава Коваленко з успішним передзахистом. Бажаємо сил і творчої наснаги у підготовці до захисту!
4 вересня 2023 року в ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету умені Богдана Хмельницького відбувся вступний іспит до аспірантури.
Фахові випробування зі спеціальності складали вступники до аспірантури, які здобуватимуть освітньо-науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю “091 Біологія”.
Іспит приймали голова екзаменаційної комісії директор ННІ ФКСЗ, доцент Леонід Нечипоренко та члени екзаменаційної комісії: завідувачка кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації, доцентка Лідія Ілюха , професор Володимир Лизогуб, професор Станіслав Коваленко, доцентка Лілія Юхименко.
Під час складання іспиту всі вступники показали високий рівень знань та готовність до наукової діяльності.
Бажаємо наснаги та натхнення для здійснення нових наукових відкриттів!🎓🎓🎓

Сьогодні магістри спеціальності 091 біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація) слухали лекцію з іпотерапії, яка проводилася головним тренером кінного клубу “Щаслива підкова” Анною Шульгою. Сім’я Анни є власницею стайні, що до війни налічувала близько двох десятків коней. Військові дії змінили уклад їхнього життя і сім’я змушена була переїхати з Харкова на житомирщину, куди перевезли й своїх улюбленців – коней. Надалі плануємо перейняти позитивний досвід занять іпотерапією при ДЦП, хворобі Дауна, логоневрозах та інших порушеннях здоров’я у співпраці з житомирською “Щасливою підковою”.

Фото

7 червня 2023 року відбулося розширене засідання Вченої ради ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серед головних питань було обговорення освітніх програм та освітньо-наукової програми і навчальних планів підготовки здобувачів І, ІІ та ІІІ ступенів освіти на 2023 рік вступу.
Керуючись діючими вимогами стандартів вищої освіти, «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», «Положенням про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії у ЧНУ», з метою забезпечення якості надання освітніх послуг гаранти освітніх програм та освітньо-наукової програми – доктор біологічних наук, доцент Лілія Юхименко (ОНП 091 «Біологія та біохімія»), кандидат біологічних наук, доцент Лідія Ілюха (ОП 091 «Біологія та біохімія (Спортивна фізіологія та реабілітація)»), кандидат біологічних наук, доцент Юрій Петренко (ОП 016 «Спеціальна освіта. Ортопедагогіка») – представили розроблені та оновлені програми. Виступивши, вони наголосили про приведення у відповідність до вимог стандартів вищої освіти запропонованих програм, а також навчальних планів для вступників підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії з біології на новий навчальний рік. Наголосили, що у пропонованих програмах враховано пропозиції та рекомендації студентів, аспірантів, основних стейкхолдерів освітнього та освітньо-наукового процесів, а також експертів акредитаційних експертиз Нацагенства.
5 червня в ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулося обговорення освітньо-професійної програми 016 Спеціальна освіта (Ортопедагогіка). Метою даного заходу стало обговорення освітніх компонентів спеціальної педагогіки та спеціальної психології.
В роботі круглого столу взяли участь Лідія Ілюха – доцентка, в.о. завідувача кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я, Юлія Чистовська – професорка, завідувачка кафедри психології Психологічного факультету ЧНУ, Наталія Герасімова – доцентка, завідувачка кафедри загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
До обговорення долучилися перший проректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – Василь Мойсієнко та директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я – Леонід Нечипоренко.
Гарант освітньо-професійної програми доцент кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Юрій Петренко – ознайомив присутніх зі структурою навчального плану та складниками освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Було акцентовано увагу на особливостях та перевагах програми, логіко-структурній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними. Особливу увагу було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану.
Ділячись враженнями щодо змістовної частини освітньо-професійної програми присутні відмітили значні покращення та позитивні зміни у представленому проекті ОПП, відповідність освітньої програми нормам Стандарту вищої освіти України. Також були озвучені слушні зауваження, поради і пропозиції.
Гарант щиро подякував учасникам зустрічі за приділену увагу, відгуки, конструктивні рекомендації та пропозиції щодо змісту психолого-педагогічних компонентів програми.
Аспіранти, магістри спеціальності 091 “Біологія” та студенти спеціальності 016 “Спеціальна освіта. Ортопедагогіка” були слухачами гостьової лекції на тему: “Емоції, пам’ять, розум і ще мова. Що важливіше в житті людини?”. Запрошений лектор доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка Макарчук Микола Юхимович.
Слухачі дізналися, що лише еволюційний погляд на розвиток психіки людини є продуктивним шляхом розуміння багато чого із того, що є унікальним і притаманним лише людині. Усупереч міфу про те, що розум важливіший за емоції, емоційний інтелект для виживання цінніший від ментального. Також в лекції приділено увагу детальному і глибокому розгляду сучасного стану розуміння фізіологічних механізмів навчання і пам’яті, мотивацій і емоцій, і це засвідчує той факт, що саме ці галузі найбільш успішно розвиваються в сучасній науці про мозок.
Дякуємо за чудову атмосферу, за цікаві знання, море вражень, емоцій і надіємося на подальшу співпрацю!
30 листопада 2022 року на базі кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулася ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція Актуальні проблеми фізіології та реабілітації (ACTUAL PROBLEMS OF PHYSIOLOGY AND REHABILITATION). Організаторами конференції були: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Україна; Остравський університет, Чеська Республіка; університет Ерджієс, Турція; університет Фірат, Турція; Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща; інститут в Аллахабаді, Праяградж, Індія; Новий болгарський університет, Софія, Болгарія; Північно-Західний університет, Еванстон, Іллінойс, США.
Конференція відбувалася за напрямами: новітні технології в контексті супроводу осіб з особливими освітніми потребами; здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація; медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту; фізичне виховання в інклюзивній освіті; актуальні проблеми фізіології людини і тварин.

Науково-методичний семінар кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації. Аспірант Шпанюк В.В. виступив із доповіддю за темою “Індивідуальні особливості функціональної реактивності та фізичної працездатності спортсменів з різними типологічними властивостями нервової системи”. На семінарі були підняті актуальні питання біології та фізіології спорту. Аспіранти та магістранти прийняли активну участь в обговоренні піднятих проблем.

Фото

Кафедрою анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІФКСЗ спільно з КУ “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Черкаської міської ради проводилася лекція-тренінг за темою «Домедична допомога при травмах». В ній прийняли участь випускники факультетів фізичного виховання – нинішні вчителі фізкультури та магістранти спеціальності Біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація) – майбутні фахівці. Пригадували невідкладну допомогу при механічних травмах, знайомилися з домедичною допомогою при чужорідному тілі в рані, сторонніх тілах в оці, зовнішніх та внутрішніх кровотечах. Відпрацьовували методики тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі за допомогою спеціальних засобів: гумових джгутів Есмарха, турнікетів CAT та йому подібних механічних джгутів, імпровізованих джгутів-закруток. Порівнюючи окремі методики, обговорювали переваги та недоліки їх застосування.

Сподіваємося, що подібні тренінги нададуть впевненості у правильності своїх дій при наданні невідкладної допомоги чи на заняттях з фізкультури, чи загалом у побуті. Адже життя та здоров’я людини залишаються для нас незмінним пріоритетом.
27 січня 2023 року в Черкаському національному університеті пройшов науково-практичний семінар «Сучасні підходи до фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій». В роботі семінару взяли участь фахівці ННЦ «Медичний інститут», кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ ФКСЗ, психологічного факультету, кафедри педагогіки та психології ННІ ПОСРМ та ГО Ротарі клуб «Черкаси».
Учасники семінару акцентували увагу на необхідності застосування сучасних підходів до фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, які перебуваючи у госпіталях, приїжджаючи у відпустку до рідних або й зовсім повертаючись з війни, потрапляють у зовсім інший світ, де немає вибухів, стрілянини та передчасної смерті. Безумовно, в цей період їхній психоемоційний стан потребує якісної професійної допомоги.
Медичний координатор Громадської Спілки Ротарі клубів України, Паст-Президент Ротарі клубу «Черкаси», професор кафедри фундаментальної медицини ЧНУ ім. Б. Хмельницького Ольга Палійчук та член Правління ГО Ротарі клуб «Черкаси», видавниця Юлія Чабаненко презентували щоденник психологічного розвантаження «Все буде», розроблений Ксенією Цимбал спільно з досвідченими психологинями, які безпосередньо працюють із захисниками. Щоденник містить низку методик, що поєднують усвідомлену психологічну роботу з відчуттями, арт-терапію і тілесно-орієнтовані завдання.
Учасники конференції – професор Володимир Лизогуб, практичний психолог із Черкас, учасник бойових дій Володимир Мамалига, завідувачка кафедри фундаментальної медицини Алевтина Рибалко – наголосили на актуальності проблем фізичної реабілітації та психологічної підтримки учасників бойових дій, враховуючи, що механізм надання психологічної допомоги військовим не налагоджений. В такій ситуації щоденник психологічного розвантаження «Все буде» є ефективним інструментом, який студенти медики, реабілітологи та психологи разом з викладачами можуть опрацьовувати разом із захисниками під час практичних занять та волонтерської діяльності.
7 лютого на базі Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації, в рамках ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», проведено Регіональний науково-практичний семінар «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ РУХОВИХ ТА СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ».
Семінар присвячений висвітленню нових ефективних підходів, методів, технік у різних видах реабілітації, а саме: педагогічній, фізичній, медичній та психологічній. Зустріч об’єднала близько 148 учасників: корекційних та психокорекційних педагогів, вчителів спеціалізованих шкіл, вчителів-реабілітологів ІРЦ, вчителів-логопедів, фахівців медичної реабілітації, фізичних терапевтів та реабілітологів, іпотерапевтів, травматологів, психологів.
Обговорили актуальні питання впровадження інформаційно-комунікативних технологій в спеціальній школі (Могилей В.С. Директор КЗ Михайлівська СШ), особливості роботи з дітьми з ООП (інклюзія, індивідуальна форма роботи) у спеціалізованому закладі загальної освіти (Черноусова Н. М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської спеціалізованої школа №27). Про корекційно-розвиткову роботу з дітьми дошкільного віку з порушеннями ОРА розповіли Скляр С. В. – директор КУ”ІРЦ”ЧМР та Андрійченко С. І. – фахівець ІРЦ вчитель-реабілітолог.Базілевський А.Г. – зупинився на питаннях оволодіння руховими діями дітьми з розладами аутистичного спектру на уроках фізичної культури
Учителі-логопеди дошкільних закладів Бабіч М.О. та Дашківська Н.Л. розповіли про сучасні методи розвитку дрібної та загальної моторики у дітей з мовленнєвими порушеннями та формування мовленнєвого дихання.
Приділили увагу і реабілітації дорослих, а саме використання апаратних методик та фізичної терапії в реабілітації дорослих та дітей (Кобець А. А. – лікар-невролог, РОП “Астра” та Циганник Р. А. – аспірант Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, реабілітолог)
Відповідно сьогоденню, не залишилось без уваги і питання реабілітації військових. Про преабілітацію військових та реабілітацію (гострий період) після оперативного втручання розповів Зайцев Ю. А. – фізичний терапевт/реабілітолог Третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги м.Черкас
(відділення травматології та ортопедії).
Обмін досвідом фахівців безперечно здійснює позитивний вплив на розвиток реабілітації в черкаському регіоні. Початківці та слухачі отримали цінний багаж знань впродовж 8-годинного семінару.
Кафедра анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я розширює коло співпраці із закладами освіти!
З метою поглиблення співпраці між Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького та Черкаською спеціалізованою школою №27 І-ІІІ ступенів ім. М. К. Путейка, 30 березня відбулася зустріч представників кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації і адміністрації школи.
Черкаська спеціалізована школа № 27 І-ІІІ ступенів імені М.К. Путейка Черкаської міської ради – це спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов, висококваліфікованими педагогами, доброзичливим обслуговуючим персоналом, достатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення. А головне – школа активно впроваджує інклюзію у навчальний процес, що дає можливість здобувати освіту, соціалізуватися та відновлюватися діткам з особливими потребами.
Під час зустрічі було обговорено перспективи подальшої співпраці, щодо спільних науково-педагогічних проєктів, проведення на базі школи навчальних занять практики студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) та 091 Біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація).
Учасники зустрічі погодилися на тому, що співпраця між Університетом та Черкаською спеціалізованою школою 27 є дуже важливою для розвитку спеціальної освіти та сприятиме покращенню якості інклюзії.

Особливе значення в реаліях сьогодення має вміння надати першої першу медичну (долікарську) допомогу при дорожньо-транспортних пригодах, пораненим під час збройних протистоянь та транспортувати пораненого в сектор укриття. Саме з метою формування навичок та популяризації знань із надання першої медичної допомоги було проведено заняття для учнів 10-11 класів ЗОШ № 11 викладачами кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я, ЧНУ ім. Б Хмельницького.

Фото

 

Дбаємо про майбутнє України разом!
В рамках обговорення з роботодавцями низки освітніх програм та з метою їх вдосконалення,  26.04.23 відбулась зустріч представників кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з одним із її давніх та надійних стейкхолдерів – Зганяйко Іриною Францівною, директором КЗ “Черкаський НРЦ “Країна добра Черкаської обласної ради”.
Гаранти програм, доценти кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації  навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – Ілюха Лідія Михайлівна, Юхименко Лілія Іванівна та Петренко Юрій Олексійович окреслили можливості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами 016 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Ортопедагогіка» першого бакалаврського рівня), 091 «Біологія» (за спеціалізацією «Спортивна фізіологія та реабілітація», другого магістерського рівня) та освітньо-науковою програмою 091 «Біологія» («Доктор філософії», третього рівня вищої освіти).
Прорецензувавши надані освітні програми, Ірина Францівна Зганяйко високо оцінила створену на кафедрі теоретико-методологічну базу для навчання студентів, відмітила високий рівень підготовки її випускників. Вона підкреслила, що висококваліфіковані фахівці зазначених спеціальностей є сьогодні вкрай затребуваними, оскільки є важливою ланкою у забезпеченні оптимізації надання освітніх, наукових, медичних, психологічних, реабілітаційних і ін. послуг, спрямованих на відновлення втрачених функцій, корекцію вроджених вад, поліпшення психофізичного розвитку дітей з особливими потребами, відновлення фізичного здоров’я учасників бойових дій тощо.
В ході зустрічі було поновлено договір про співпрацю та наголошено на необхідності подальшого розширення партнерських зв’язків між навчально-реабілітаційним центром «Країна добра Черкаської обласної ради» та навчально-науковим інститутом фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за рядом фундаментальних та прикладних напрямків освітньої і наукової діяльності. Учасниками зустрічі було заплановано проведення важливих спільних заходів різного формату.
Дякуємо за співпрацю! Крокуймо разом до нових звершень!
Вчимося у професіоналів!
3 травня 2023 р. студенти 3-го курсу спеціальності 016 (Ортопедагогіка) Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького під керівництвом докт. біол. наук Юхименко Лілії Іванівни, взяли участь у виїзних навчальних заняттях, проведених у КЗ “Черкаський НРЦ “Країна добра Черкаської обласної ради” в рамках вивчення курсу «Дефектологія».
Під час заходу директорка Зганяйко Ірина Францівна детально ознайомила студентів із основними напрямками роботи закладу, його структурою та відділами, наголосила на застосуванні в центрі сучасного обладнання, корекційних методик і підходів до освітньої, виховної і реабілітаційної діяльності, зорієнтованої на дітей із особливими потребами дошкільного та молодшого шкільного віку.
Студенти мали можливість підключитись до проведення ранкової гімнастики та отримати разом із вихованцями центру потужний заряд енергії, познайомитись і налагодити міжособистісний контакт. Завдяки справжнім майстрам-практикам, дефектологам, сурдологам: Дяді Д.Є., Вискварці І.В., Білоног Ю.О., Ткаченко А.Р., Патлай Ю.М., Досіньчук О.В., Базило В.О., Манжулі Я.О. студентам вдалося побувати на уроках фізичної культури, музичної ритміки, української мови, логоритміки, математики, фонетичної ритміки. Це стало чудовою нагодою для ознайомлення і оволодіння багатьма методиками та ігровими техніками по розвитку дрібної моторики, рухової активності, правильної вимови, логічного мислення тощо.
Разом з педагогічним колективом, на чолі з директоркою Irina Zganiayko, студенти змогли обговорити проблеми навчальної і виховної діяльності, що існують при слухових, мовленнєвих порушеннях, розладах аутистичного спектру та ін.
Проведені для студентів навчальні заняття стали важливим практичним доповненням, яке суттєво поглибило їх теоретичні знання в області спеціальної освіти. Щиро дякуємо за співпрацю, за надану можливість побути одним цілим із командою фахівців, долучитись до пануючої у закладі доброзичливої атмосфери, високого професіоналізму та людяності, що без сумніву, сприятиме оптимізації підготовки майбутніх спеціалістів!
Набуття майбутніми ортопедагогами професійних умінь і навичок відбувається у процесі виробничої фахової практики.
На зустрічі представників робочої групи та кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з адміністрацією та методистами ГО “Спілка батьків молоді з інвалідністю “Перспектива” на базі якої студенти спеціальності 016 Спеціальна освіта (ортопедагогіка) проходили практику, було:
розглянуто перспективи подальшої співпраці,
обговорено переваги та недоліки проведення практики,
здобувачами освіти продемонстровано отримані практичні навички.
Студенти 3-го курсу спеціальності 016.03 Спеціальна освіта продовжують опановувати реабілітаційні та корекційні методики у КЗ “Черкаський НРЦ “Країна добра Черкаської обласної ради”.
В ході заняття, директорка Ірина Францівна Зганяйко Irina Zganiayko наголосила на основних напрямках роботи реабілітаційного відділення, акцентувала на освітньої-виховній та корекційній їх складових для дітей різного віку, що мають особливі потреби.
Поряд з ознайомленням із теоретичними засадами реабілітаційної роботи студенти мали можливість застосувати набуті знання на практиці, особисто скориставшись багатьма техніками. Побувавши на майстер-класах по нейрофітнесу, сенсориці, арттерапії, нейропсихології, які провели досвідчені фахівці Мотильова Ірина, Вискварка Ірина, Тищенко Світлана, студенти спробували на собі безліч цікавих прийомів, вправ та методів. Вразив надзвичайно великий діапазон застосовуваних руханок, рухливих ігор, які чинять комбінований вплив одночасно як на координаційні, сенсорні здібності дитини, так і розвивають логіку, мовленнєві якості, вчать винахідливості і спритності.
Цікавою видалась можливість попрацювати в єдиній та унікальній у Черкасах затемненій сенсорній кімнаті центру, де проходять заняття по навчанню і розвитку сенсорних здібностей, концентрації уваги, а також використовують техніки для розвитку різних праксисів та релаксу.
У нейропсихологічній лабораторії вдалося повчитися засобам активації процесів сприйняття, аналізу, синтезу інформації мозком, різноманітним способам вираження власних емоцій, вміння налагоджувати комунікаційні здібності тощо.
Набуті студентами знання та навички знадобляться для подальшого професійного зростання. Щиро дякуємо! Зичимо наснаги, невичерпної енергії та подальшого росту і процвітання всьому колективу центру на чолі із директоркою центру та всім його вихованцям!

Студенти 1-го курсу спеціальності 016.03 Спеціальна освіта Ортопедагогіка ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького отримали перший досвід у проведенні заходу для інклюзивної групи “Чемпіони по життю МСК “Дніпро”.

Наші першокурсники ретельно готувалися, продумували всі організаційні моменти та виготовляли власноруч інвентар та призи.

Дякуємо Король Тетяні Анатоліївні, Кулиничу Богдану Григоровичу, Кулинич Наталії Гриріївні за таку можливість отримати безцінний досвід для наших студентів.

Фото

Нещодавно, в межах виробничої фахової практики, відбулася зустріч методистів практики КЗ “Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради” – зокрема Лідії Миколаївни Чайки, та завідувача кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – Лідії Михайлівни Ілюхи разом з робочою групою.
Учасники зустрічі:
✔️ переглянули презентацію студентами спеціальності 016 Спеціальна освіта (ортопедагогіка) залікових занять ЛФК для учнів з порушеннями постави;
✔️ обговорили переваги та недоліки організації практики, можливості покращення ОП;
✔️ ознайомилися з навчально-методичним та технічним обладнанням закладу;
✔️ переглянули та обговорили особливості методик вимірювання показників учнів студентами спеціальності 091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація).
Дякуємо директору, учителями, методистам, інструкторам з ЛФК та всім працівникам школи за співпрацю і надання бази для отримання практичних навичок студентів спеціальностей 016 та 091!

Кафедра анатомії, фізіології та фізичної реабілітації 19.05.2023 року взяла участь у науково-освітньому івенті до дня науки в Україні “Наука та інновації Черкащини”, який відбувся на базі КНЗ “Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”.

Директор НДІ фізіології ім.М.Босого, доктор біологічних наук, професор Лизогуб В.С., кандидат біологічних наук, доцент Хоменко С.М. та викладачка кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Коваль Ю.В. представили наукові розробки НДІ М.Босого, поспілкувалися з колегами та майбутніми абітурієнтами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Фото

Навчання для фахівців з реабілітації — важливе, і від цього напряму залежить якість допомоги й швидкість відновлення, яку отримує кожен українець, що знаходиться на реабілітації. Тож продовжуємо підвищувати кваліфікацію. 29 травня 2023 року викладачі кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяли участь в онлайн-семінарі “Місце Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в освіті фахівців з реабілітації”.
МКФ – це класифікація компонентів функціональності та обмеження життєдіяльності, запроваджена Всесвітньою організацією здоров’я у 2001 році.
Мета МКФ — визначити “спільну мову” та схеми опису станів здоров’я та станів, пов’язаних із здоров’ям. МКФ впроваджує визначення компонентів здоров’я та пов’язаний із здоров’ям добробут (такий, як освіта або праця). Таким чином, МКФ відходить від класифікації “наслідків захворювання” та стає класифікацією “компонентів здоров’я”.
Зустріч з професіоналами!
Важливе значення для формування прикладних фахових компетентностей має співпраця із роботодавцями. Завдяки плідній співпраці зі стейкхолдерами кафедрою анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького забезпечується поетапна практична підготовка майбутніх фахівців фізичної реабілітації та ортопедагогів.
30 травня 2023 відбулась робоча зустріч магістрів 1 року навчання спеціальності 091 Біологія «Спортивна фізіологія та реабілітація» та студентів 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) з стейкхолдерами – Фомічовою Людмилою Іванівною завідувачкою реабілітаційного відділення КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської облісної ради” та Старовойтовою Галиною Олександрівною, лікаркою неврологічного відділення.
Було розглянуто широке коло питань, що стосуються працевлаштування випускників. Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики та надавати базу для виконання наукових досліджень магістрами ЧНУ.
Колектив кафедри висловлює щиру вдячність за цікаву та змістовну зустріч та цінні рекомендації щодо удосконалення практичної підготовки студентів.

04.11.2022 було проведено гостьову лекцію для аспірантів, магістрів спеціальності 091 Біологія та студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта спільно з ННЦ Медичний інститут на тему “Metrological Support of Biomedical Measurements”. Лектором-модератором проведеного заходу був професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету, доцент, доктор технічних наук Констянтин Вікторович Базіло. Дізнались історію становлення універсальних міжнародних систем вимірюваня. Ближче познайомились із метрологією, ключовими поняттями цієї науки, загальні принципи проведення досліджень.

Важко переоцінити важливість цієї теми для сучасних біологічної та медичної галузей, адже нові науково-технічні здобутки дають можливість вирішити ті проблеми діагностики, лікування та реабілітації, з котрими раніше стикались і були безсилі.