вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

КОНСУЛЬТАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Графік

ПРАКТИКИ КАФЕДРИ

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Спеціальність 016.03 Сперіацільна освіта (Ортопедагогіка)

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Спеціальність 017

Фізична культура і спорт

 • Загальна теорія підготовки спортсменів
 • Інвалідний спорт
 • Спортивно-педагогічне удосконалення з модулем організації та проведення змагань з обраного виду спорту
 • Організація та проведення спортивно-мистецьких заходів
 • Олімпійський спорт
 • Загальна теорія підготовки спортсменів
 • Теорія та методика гімнастики зі змістовим модулем правила змагань
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Гімнастика з методикою тренування
 • Неолімпійські види спорту
 • Інвалідний спорт
 • Медико-фізіологічні основи фізичної культури і спорту
 • Психологія спорту

Спеціальність 014.11

Середня освіта (Фізична культура)

 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Спортивно-педагогічне удосконалення (за видами спорту)
 • Організація спортивно-масових заходів
 • Теорія і методика фітнесу
 • Шкільний курс фізичної культури і його методика викладання
 • Гімнастика і методика її викладання
 • Педагогіка (педагогічна майстерність вчителя фізичної культури)
 • Музична ритміка
 • Історія фізичної культури
 • Олімпійська освіта
 • Вступ до спеціальності та академічна доброчесність
 • Фітнес та хореографія

Спеціальність 016.03

Ортопедагогіка 

 • Адаптивна фізична культура/танці в інклюзивному навчанні
 • Шкільний курс з фізичної культури та методика її викладання у інклюзивному навчанні
 • Гімнастика в ортопедагогіці
 • Види, теорія та технології оздоровчо-реабілітаційної діяльності
 • Теорія та методика фізичного виховання в інклюзивному навчанні
 • ФІзкультурно-педагогічне удосконалення (за видами спорту)

Другий (магістерський) освітній рівень

Спеціальність 017

Фізична культура і спорт

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Підготовка юних спортсменів

Спеціальність 014.11

Середня освіта (Фізична культура)

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Фізичне виховання у спеціальних медичних групах
 • Особистісна мобільність фахівців з фізичного виховання
 • Теорія і методика спортивної підготовки учнівської молоді
 • Організація позакласної роботи з самозахисту
 • Організація та методика викладання у закладах освіти

Третій (аспіранський) освітній рівень

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки – Освітні, педагогічні науки

 • Методологія і організація науково-педагогічних досліджень
 • Організація та управління освітнім процесом у закладах вищої освіти

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВИХ ДИСЦИПЛІН

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ