вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Ведмедюк Артем Дмитрович

Доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Кандидат педагогічних наук

Освіта

Вища: Спеціаліст за спеціальністю «Фізичне виховання і фізична реабілітація в спеціальний дитячих закладах», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Аспірант за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Додаткові вміння та підвищення кваліфікації

Диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» (2011 р.)

Наукова діяльність

Публікації: Профіль у Scholar Google

Навчальні курси

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 014 Середня освіта (014.08 Фізика), 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 111 Математика, 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 014 Середня освіта (014.04 Математика), 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 113 Прикладна математика, 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізична культура і збереження здоров’я [бакалаври, 014 Середня освіта (014.09 Інформатика), 1 курс] (ННІ ІОТ)

Фізичне виховання [бакалаври, 014 Середня освіта (014.08 Фізика), 2 курс] (ННІ ІОТ)

Фізичне виховання [бакалаври, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 2 курс] (ННІ ІОТ)

Фізичне виховання [бакалаври, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2 курс] (ННІ ІОТ)

Фізичне виховання [бакалаври, 014 Середня освіта (014.09 Інформатика), 2 курс] (ННІ ІОТ)

Методичні матеріали
  1. Ведмедюк А. Д., Усатова І. А., Ткаченко В. В., Самооборона для жінок : навч – метод. посіб. / І. А. Усатова, В. В. Ткаченко, А. Д. Ведмедюк ‒ Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 48 с
  2. Ведмедюк А. Д. Усатова І. А., Ткаченко В. В.,. Словник-довідник для студентів магістрантів, аспірантів спеціальності «Фізичне виховання» : словник-довідник. / І. А. Усатова, В. В. Ткаченко, А. Д. Ведмедюк ‒ Черкаси : ЧНУ
  3. Ведмедюк А. Д. Усатова, І. А., , Ткаченко, В. В. Теорія і методика підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров’язбережувальних технологій у спеціальних медичних групах: монографія. – Черкаси : ЧНУ Хмельницького, 2019. – 203 с.
Події

Участь у конференції:

 

  1. Ведмедюк, А. Д., Надьон-Калюжна З. В. Деякі виховні аспекти становлення фахівця вищої школи// Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу: Збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової (21-22 листопада 2019 року) – Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І, 2019. – С. 238 – 240.