вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Cпеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Гарант: доктор педагогічних наук, професор Артюшенко Андрій Олександрович

Шановні здобувачі, випускники, викладачі, стейкхолдери! Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньо-професійної програми спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти на e-mail гаранта:

kudo-cherkasy@ukr.net

Випускова кафедра: кафедра теорії, методики фізичного виховання (ТМФВ)

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри 

Стандарт вищої освіти

Оновлена освітньо-професійна програма

Проєктна група ОПП

 • Артюшенко Андрій Олександрович – гарант ОПП, доктор педагогічних наук, професор кафедри ТМФВ; 
 • Гречуха Сергій Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри ТМФВ;
 • Безкопильний Олександр Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри ТМФВ;
 • Гунько Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спортивних дисциплін;
 • Питель Аліна Анатоліївна – викладач кафедри ТМФВ;
 • Скирда Геннадій Федорович – директор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області;
 • Троценко Валерій Володимирович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри спортивних ігор Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Шелест Марія В’ячеславівна – директор Комунальної установи” Черкаської обласної ради “Черкаського обласного центру фізичного здоров’я населення спорт для всіх»;
 • Єрис Артем Володимирович – випускник 2023 року, Магістр середньої освіти (фізична культура);
 • Коломієць Назар Іванович– здобувач вищої освіти першого року навчання освітнього рівня магістр спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура).

Навчальний план Кваліфікація: Викладач фізичного виховання у закладі вищої освіти 

Навчальний план №4725 Кваліфікація: Викладач фізичного виховання у закладах вищої освіти.

Навчальний план №5570 Кваліфікація: Викладач фізичного виховання у закладах вищої освіти.

Навчальний план №5955 Кваліфікація: Магістр середньої освіти (фізична культура). Викладач фізичного виховання у закладах вищої освіти.

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

ВК 2

 1. Анімаційні ігри для різних груп населення
 2. Альтернативні види спортивних ігор
 3. Пляжні види командних спортивних ігор

ВК 3

 1. Методи та засоби оздоровлення різних груп населення
 2. Методика занять у фізкультурно-оздоровчих клубах
 3. Основи спортивного туризму

ВК 4

 1. Психофізична реабілітація
 2. Біоритмологія
 3. Нутріціологія

ВК 5

 1. Фізичне виховання в спеціальних медичних групах
 2.  Фітнес програми для різних груп населення
 3. Види та організація оздоровчо-рекреаційної діяльності

ВК 6

 1. Адаптивна фізична активність у закладах вищої освіти
 2. Фізична культура в інклюзивній освіті
 3. Адаптивна фізична культура

Вибір внутрішньогалузевих дисциплін здійснюється у кожній вибірковій категорії (ВК) із наданого переліку дисциплін.