вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
План навчання за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Випускова кафедра:

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри 

Шановні студенти,викладачі, роботодавці!

Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньої програми спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Пропозиції надсилати на e-mail гаранта:

Артюшенка Андрія Олександровича

kudo-cherkasy@ukr.net

2022-2023 н.р. Обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми (цикл загальної підготовки)

ОК 1

Методологія та організація наукових досліджень

Силабус

Кафедра ТМФВ

доцент Гречуха С. В.

2022-2023 н.р. Обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

ОК 3

Педагогіка фізичної культури і спорту

Силабус

Кафедра спортивних ігор

доцент Пустовалов В. О.

ОК 4

Професійна діяльність фахівців фізичного виховання

Кафедра ТМФВ

професор Артюшенко А. О.

ОК 5

Теорія і методика спортивної підготовки учнівської молоді

Силабус

Кафедра ТМФВ

доцент Безкопильний О. О.

ОК 6

Фізична рекреація у закладах освіти (2 семестр)

Силабус

Кафедра спортивних ігор

доцент Пустовалов В. О.

ОК 6

Фізична рекреація у закладах освіти (3 семестр)

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

доцентка Дуднік І. О.

ОК 7

Організація та методика викладання у закладах освіти (1 семестр)

Силабус

Кафедра ТМФВ

старший викладач Гаценко В. П.

ОК 7

Організація та методика викладання у закладах освіти (2 семестр)

Силабус

Кафедра спортивних ігор

доцентка Супрунович В. О.

ОК 7

Кафедра спортивних дисциплін

доцентка Фролова Л. С.

ОК 8

Організація позакласної роботи з самозахисту

Кафедра ТМФВ

професор Артюшенко А. О.

ОК 9

Фізичне виховання у спеціальних медичних групах

Силабус

Кафедра ТМФВ

доцентка Хоменко І. М.

Вибіркові внутрішньогалузеві дисципліни

1 семестр

Внутрішньогалузева 1

ВК 3

6 кредитів/180 годин

Кафедра анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Моніторинг фізичного виховання різних груп населення

Динамічна анатомія силових вправ

Техніка безпеки на заняттях з різними групами населення

2 семестр

Внутрішньогалузева 2

ВК 4

5 кредитів/150 годин

Кафедра спортивних ігор

Внутрішньогалузева 3

ВК 5

6 кредитів/180 годин

Кафедра спопртивних дисциплін

Анімаційні ігри для різних груп населення

Методи оздоровлення різних груп населення

Альтернативні види спортивних ігор

Методика занять у фізкультурно-оздоровчих групах

Пляжні види командних спортивних ігор

Назва дисципліни. Силабус

3 семестр

Внутрішньогалузева 4

ВК 6

6 кредитів/180 годин

Кафедра ТМФВ

Інноваційні технології у фізичному вихованні 

Фітнес-програми для різних груп населення

Назва дисципліни. Силабус 

Шановні студенти!

Вибір внутрішньогалузевих дисциплін здійснюється у кожній вибірковій категорії (ВК).

Із переліку представлених під кожною вказаною вибірковою категорією дисциплін обираєте тільки одну, за якою маєте бажання навчатися.

Заяви з назвою обраної  дисципліни подавати на випускову кафедру. 

Анкетування