вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси

Психологічна служба ЧНУ

А чи знали Ви про існування “Психологічної служби” та про напрямки роботи?

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЧНУ РЕАЛІЗУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

🔘Сприяння повноцінному розвитку особистості студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.

🔘Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення.

🔘Здійснення діагностичних, психокорекційних, консультаційних, просвітницьких та соціолого-аналітичних функцій, що сприяють:
🔺моніторингу особистісного та інтелектуального розвитку студентів;
🔺створенню умов для мотивації до навчальної діяльності, самовиховання, саморозвитку молоді;
🔺забезпеченню індивідуального, диференційованого підходу до студентів на основі психолого-педагогічного вивчення;
🔺профілактиці та псикорекції відхилень в особистісному розвитку студента;
🔺охороні психічного здоров’я студентів, викладачів.

🔘Забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психічного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

🔘Створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяння виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

🔘Профілактика і психокорекція негативних емоційних станів студентів.

🔘Психологічне забезпечення розвитку особистості, збереження психічного здоров’я студентів та працівників університету, сприяння їхньому особистісному росту, покращення особистісної та професійної реалізації.

Консультації та зустрічі відбуваються під керівництвом СІДЕНКО Юлії Олександрівни – кандидата психологічних наук, викладача Психологічного факультету

Контакти для звернення☎️:
Тел.: 33 – 25 – 16
моб. тел. 093 – 934 – 89 – 05

Веб-сайт служби: https://cdu.edu.ua/pidrozdili/psykholohichna-sluzhba.html