вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Гарант: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Гречуха Сергій Васильович

Шановні здобувачі, випускники, викладачі, стейкхолдери! Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньо-професійної програми спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на e-mail гаранта: 

sg1050@vu.cdu.edu.ua

Випускова кафедра: кафедра теорії, методики фізичного виховання (ТМФВ)

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри 

Стандарт вищої освіти

Оновлена освітньо-професійна програма

Проєктна група ОПП

 • Гречуха Сергій Васильович – гарант ОПП, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач, доцент кафедри ТМФВ; 
 • Безкопильний Олександр Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри ТМФВ;
 • Пустовалов Віталій Олександрович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач, доцент кафедри спортивних ігор;
 • Скирда Геннадій Федорович – директор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області;
 • Юнак Людмила Петрівна – заслужений вчитель України, учителька фізичної культури Черкаського колегіуму “Берегиня”;
 • Гордієнко Наталія Олександрівна – голова циклової комісії фізичного виховання та здорового способу життя Черкаської медичної академії;
 • Довбуш Максим Вікторович – випускник 2017 року, Магістр середньої освіти (фізична культура);
 • Соловей Софія Юріївна – здобувачка вищої освіти четвертого року навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура).

Навчальний план Кваліфікація: Вчитель фізичної культури. Фітнес інструктор. Тренер з обраного виду спорту.

Навчальний план №4987 Кваліфікація: Вчитель фізичної культури. Тренер з обраного виду спорту. Фітнес-інструктор.

Навчальний план №5391 Кваліфікація: Вчитель фізичної культури. Тренер з обраного виду спорту. Фітнес-інструктор.

Навчальний план №5729 Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (фізична культура). Вчитель фізичної культури. Фітнес-інструктор.

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

ВК 1

 1. Плавання на відкритих водоймах
 2. Аквафітнес
 3. Плавання та методика його викладання в школі

ВК 2

 1. Рекреація засобами туризму
 2. Туризм та методика його викладання в школі
 3. Методика організації туристичних походів в школі

ВК 3

 1. Атлетична підготовка в школі
 2. Атлетична підготовка різних груп населення
 3. Силовий фітнес

ВК 4 

 1. Теорія і методика фітнесу
 2. Сучасні фітнес-технології та методика їх викладання
 3. Оздоровчий фітнес та методика його викладання

ВК 4

 1. Теорія і методика фітнесу
 2. Сучасні фітнес-технології та методика їх викладання
 3. Оздоровчий фітнес та методика його викладання

Вибір внутрішньогалузевих дисциплін здійснюється у кожній вибірковій категорії (ВК) із наданого переліку дисциплін.

Анкетування