вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
План навчання за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Випускова кафедра:

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри 

Шановні студенти,викладачі, роботодавці!

Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньої програми спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Пропозиції надсилати на e-mail гаранта:

Гречухи Сергія Васильовича

sg1050@vu.cdu.edu.ua

Анкетування