вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Гарант: Заслужена тренерка України, кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка Фролова Людмила Сергіївна

Шановні здобувачі, випускники, викладачі, стейкхолдери! Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня вищої освіти на e-mail гаранта:

l-f2014@vu.cdu.edu.ua

Випускова кафедра: кафедра спортивних дисциплін

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри 

Проєктна група ОПП

  • Фролова Людмила Сергіївна – гарант ОПП, доцентка кафедри спортивних дисциплін; 
  • Стеценко Анатолій Іванович – професор кафедри спортивних дисциплін, Заслужений тренер України;
  • Коваленко Станіслав Олександрович – професор кафедри спортивних дисциплін, доктор біологічних наук;
  • Безкопильний Олександр Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри ТМФВ;
  • Зубов Юрій Іванович – Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту;
  • Куць Аніта Євгенівна – випускниця 2023 року, Магістр фізичної культури і спорту;
  • Галямов Микола Альбертович – здобувач вищої освіти першого року навчання другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Навчальний план                 Кваліфікація: Тренер з виду спорту

Навчальний план № 4713            Кваліфікація: Тренер-викладач з виду спорту

Навчальний план № 5352         Кваліфікація: Тренер з виду спорту

Навчальний план №5881 Кваліфікація: Магістр фізичної культури і спорту. Тренер з виду спорту

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

ВК 02

1.Рухливі ігри у підготовці спортсменів різної кваліфікації.

2.Спортивно-ігровий метод тренування.

3.Спортивні ігри у підготовці спортсменів різної кваліфікації.

ВК 03

1.Перетренованість та травматизм у спорті.

2.Проблема допінгу у спорті.

3.Проблема травматизму у спорті.

ВК 04

1.Силова підготовка в обраному виді спорту.

2.Спеціальна силова підготовка у спорті.

3.Методика силового тренінгу.

ВК 05

1.Позатренувальні засоби спортивно підготовки.

2.Позазмагальні засоби спортивної підготовки.

3.Психологічні засоби спортивної підготовки.

ВК 06

1.Методологія управління спортивними колективами.

2.Міжособистісна комунікація у спорті.

3.Методика створення психологічного клімату у спортивній команді.

ВК 07

1.Методика побудови сучасних тренувальних занять.

2.Методика контролю за навантаженням спортсменів.

3.Легкоатлетичні вправи в обраному виді спорту.

Вибір внутрішньогалузевих дисциплін здійснюється у кожній вибірковій категорії (ВК) із наданого переліку дисциплін.

Анкетування