вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
План навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт

Випускова кафедра:

КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри

Шановні студенти,викладачі, стейкхолдери!

Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньої програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Заслужена тренерка України, кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка

Фролова Людмила Сергіївна

Пропозиції надсилати на e-mail гаранта:

l-f2014@ukr.net

l-f2014@vu.cdu.edu.ua

Проєктна група ОПП

Фролова Людмила Сергіївна – гарант ОПП, доцент, к.н.ф/в і сп.; Коваленко Станіслав Олександрович – професор, д.б.н.; Безкопильний Олександр Олександрович – доцент, д.п.н.; 

Навчальний план                 Кваліфікація: Тренер з виду спорту

Навчальний план № 4713            Кваліфікація: Тренер-викладач з виду спорту

Навчальний план № 5352         Кваліфікація: Тренер з виду спорту

2022-2023 н.р. Обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

ОК 3

Актуальні проблеми системи управління фізичною культурою і спортом

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

доцент Гунько П. М.

ОК 4

Кафедра спортивних дисциплін

доцентка Фролова Л. С. 

ОК 5

Підготовка кваліфікованих спортсменів з науково-методичним супроводом

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

професор Стеценко А. І.

ОК 6

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

доцент Безкопильний О. О.

ОК 7

Викладання та професійна етика в закладах вищої освіти 

Силабус

Кафедра спортивних ігор

доцент Пустовалов В. О.

ОК 8

Програмування спортивної підготовки з розробкою інноваційних проектів 

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

доцентка Фролова Л. С.

ОК 9

Сучасні методи дослідження станів спортсменів з модулем статистичного аналізу

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

професор Коваленко С. О.

ОК 10

Засоби відновлення у спорті

Силабус

Кафедра анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

професор Коваленко С. О.

ОК 11

Кафедра спортивних дисциплін

доцентка Фролова Л. С.

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

1 семестр

3 семестр

ВК 3

Внутрішньогалузева 01

(6 кредитів, 180 годин):

Спортивно-педагогічне удосконалення

Підвищення спортивної майстерності

Теорія та методика обраного виду спорту

ВК 4

Внутрішньогалузева 02

(3 кредити, 90 годин):

Атлетична підготовка в обраному виді спорту

Методика силового тренінгу

Спеціальна силова підготовка в обраному виді спорту

ВК 5

Внутрішньогалузева 03

(3 кредити, 90 годин):

Позатренувальні засоби спортивної підготовки

Психологічний супровід спортивної підготовки

ВК 6

Внутрішньогалузева 04

(3 кредити, 90 годин):

Діяльність тренера у командних спортивних іграх

Ігри як засіб комунікації та управління у спорті

Шановні студенти!

Вибір внутрішньогалузевих дисциплін здійснюється у кожній вибірковій категорії (ВК).

Із переліку представлених під кожною вказаною вибірковою категорією дисциплін обираєте тільки одну, яку плануєте вивчати.

Заяви з назвою обраної  дисципліни подавати на випускову кафедру. 

Анкетування