вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
План навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт

Випускова кафедра:

КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

Обговорення пропозицій та надання рекомендацій гарантам щодо змін освітньої програми здійснюється на засіданні кафедри

Шановні студенти,викладачі, роботодавці!

Ви можете вносити пропозиції щодо змін освітньої програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Заслужена тренерка України, кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка

Фролова Людмила Сергіївна

Пропозиції надсилати на e-mail гаранта:

l-f2014@ukr.net

l-f2014@vu.cdu.edu.ua

Обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

ОК 3

Актуальні проблеми системи управління фізичною культурою і спортом

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

професор Стеценко А. І.

ОК 4

Теорія та методика спортивної підготовки з модулем спортивного відбору

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

доцент Фролова Л. С. 

ОК 5

Підготовка кваліфікованих спортсменів з науково-методичним супроводом

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

професор Стеценко А. І.

ОК 6

Сучасні аспекти управління навчальним процесом в дитячо-юнацькому спорті

Силабус

Кафедра ТМФВ

доцент Безкопильний О. О.

ОК 7

Викладання та професійна етика в закладах вищої освіти 

Силабус

Кафедра спортивних ігор

доцент Пустовалов В. О.

ОК 8

Програмування спортивної підготовки з розробкою інноваційних проектів 

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

доцент Фролова Л. С.

ОК 9

Сучасні методи дослідження станів спортсменів з модулем статистичного аналізу

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

ОК 10

Засоби відновлення у спорті

Силабус

Кафедра анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

професор Коваленко С. О.

ОК 11

Майстерність спортивного тренера в умовах різної складності

Силабус

Кафедра спортивних дисциплін

доцент Фролова Л. С.

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми (цикл професійної підготовки)

1 семестр

3 семестр

ВК 3

Внутрішньогалузева 1

(6 кредитів, 180 годин):

Спортивно-педагогічне удосконалення

Підвищення спортивної майстерності

Теорія та методика обраного виду спорту

ВК 4

Внутрішньогалузева 2

(3 кредити, 90 годин):

Атлетична підготовка в обраному виді спорту

Методика силового тренінгу

Спеціальна силова підготовка в обраному виді спорту

ВК 5

Внутрішньогалузева 3

(3 кредити, 90 годин):

Організація спортивної підготовки в змішаних єдиноборствах

Соціально-правові та організаційні засади розвитку сучасного спорту

Психологічний супровід спортивної підготовки

ВК 6

Внутрішньогалузева 4

(3 кредити, 90 годин):

Позатренувальні засоби спортивної підготовки

Система олімпійської підготовки в різних країнах світу

Міжособистісна комунікація у спорті

ВК 7

Внутрішньогалузева 5

(3 кредити, 90 годин):

Інформаційно-комунікаційні технології у сучасних спортивних іграх

Діяльність тренера у командних спортивних іграх

Ігри як засіб комунікації та управління у спорті

Шановні студенти!

Вибір внутрішньогалузевих дисциплін здійснюється у кожній вибірковій категорії (ВК).

Із переліку представлених під кожною вказаною вибірковою категорією дисциплін обираєте тільки одну, за якою маєте бажання навчатися.

Заяви з назвою обраної  дисципліни подавати на випускову кафедру. 

Анкетування