Історія та життя кафедри

 Кафедра була створена у 1953 році. Засновником кафедри був професор Босий Михайло Кононович і очолював її до 1983 року. З 1983 по 1993 рік кафедру очолював учень проф. Босого М.К. професор Давиденко І.М., з 1993 і до тепер професор Лизогуб В.С.

У перші роки на кафедрі працювали: доценти Босий М.К., Куркчі М.Ф., ст. викл. Степаненко В.В., асистенти: Драгун Г.Д., Зенченко Г.І., Середа В.І., Горпинченко М.М., Зенченко Г.І., ст. лаб. Хоменко К.П., лаб. Ворона О.К. Згодом лаборантами кафедри стали Окуненко М.П., Макарук Г.І., Мельник А.І. З 1957 року кафедра поповнилась — ас. Давиденко І.М., доц. Калошин В.О. (1958), проф. Попов Г.В.(1961), ас. Коляденко Г.І. (1962), ас. Мартиненко М.Г.(1968), проф. Мінський І.Я., к.б.н. Лизогуб В.С. (1972). В 1978 р. розпочали роботу Погрібний А.С. та Фуртатова С.В., Харченко Д.М. (1988), Мельник Т.О. (1990) та Коваленко С.О.(1991), д.б.н. Баєва О.В.(1993), к.б.н Ілюха В.О., к.м.н. Сисоєнко Н.В.(1994). Пізніше до них приєдналися доценти Юхименко Л.І., Хоменко С.М., Ілюха Л.М., Кудій Л.І., старші викладачі Бондаренко О.М., Соколенко С.В., Пакушина Л.З., Черненко Н.П., викладачі Рибалко А.В., Светлова О.Д., Кожемяко Т.В., Поперечний П.Г., Глазиріна С.І., старші лаборанти Шевченко Т.П., Коваль Ю.В., Назаренко Т.П., Завгородня В.А.,  лаборанти Козлова Л.І,  Клок І.П.

З перших днів створення кафедри її викладачі підтримували зв’язки з науковими установами та провідними інститутами не лише України, а й країн СНД (Київський інститут фізіології НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ленінградський інститут еволюційної фізіології, Московський НДІ фізіології дітей та підлітків, Республіка Польща та ін.). Консультантами з наукових проблем були відомі вчені: акад. Фольборт Г.В., акад. Богач П.Г., проф. Ємченко А.І., проф. Путілін М.І., проф. Трошихін В.О., проф. Хільченко Є.І., проф. Антропова М.В., проф. Хрипкова Г.В., проф. Цибенко В.О., проф. Макаренко М.В., проф. Березовський В.Я.

Найбільш плідним є наукове співробітництво з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка та Інститутом фізіології О.О. Богомольця НАН України, що триває майже 40 років. Разом з вченими цих наукових закладів розробляються наукові проблеми з фізіології ВНД людини і тварин, фізіології кровообігу. Велику роботу, щодо розвитку фізіології ВНД на кафедрі проводить випускник факультету фізичного виховання, майстер спорту з боротьби, а зараз академік, докт. біол. наук, професор Макаренко М.В.

На 2014 рік кафедра добре укомплектована кадрами.

У штаті 17 викладачів з них: три доктор біологічних наук, професор Лизогуб В.С. (зав. кафедри), професор Коваленко С.О., професор Макаренко М.В., доценти: Погрібний А.С., Хоменко С.М., Юхименко Л.І., Ілюха Л.М., Рибалко А.В., Фуртатова С.В., Сисоєнко Н.В., Кудій Л.І. старші викладачі Бондаренко О.М., Соколенко С.В., Пакушина Л.З., Черненко Н.П., викладачі Рибалко А.В., Светлова О.Д., Кожемяко Т.В., Поперечний П.Г., Глазиріна С.І., старші лаборанти Шевченко Т.П., Коваль Ю.В., Назаренко Т.П., Завгородня В.А.,  лаборанти Козлова Л.І,  Клок І.П.

 Підготовку кваліфікованих кадрів, кафедра здійснює через аспірантуру. За роки існування аспірантури підготовлено більше 50 висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у вузах Житомира, Луцька, Вінниці, Кіровограда, Тернополя, Ніжина, Умані, Херсона, НДІ НАН, кафедрах університету та закордоном (Німеччина, Франція, США, Ізраїль).

На кафедрі створені наукові школи професорів Босого М.К. та Давиденка І.М. захищено 6 докторських дисертацій (Босий М.К., Давиденко І.М., Мінський І.Я., Баєва О.В., Лизогуб В.С.,Коваленка С.О.). Підготовлені більше 40 кандидатська дисертація. Роботою аспірантів керує зав. кафедри, професор Лизогуб В.С. та професор Коваленко С.О.

Наукові кадри та студенти працюють над актуальними проблемами фізіології такими як: дослідження викликаних потенціалів в різних структурах головного мозку; з’ясування закономірностей фізичної працездатності, дослідження фізичного розвитку дітей та підлітків, аналіз фізіологічних зрушень при антиортостазі; з’ясування впливу іонізуючого опромінення на функції імунної системи; аналіз електричної активності мозкових структур при дії запахових чинників; дослідження проявів властивостей нервових процесів у людей та ін. Викладачі кафедри та аспіранти опублікували більше 800 наукових робіт, 100 методичних розробок. Видані підручники для студентів проф. Давиденко І.М., доц. Коляденко Г.І., учбові посібники Ілюхи В.О. та Погрібного А.С., Коваленка С.О., Хоменка С.М., Глазиріна І.Д., Юхименко Л.І. Колектив кафедри редагує та випускає збірники наукових праць "Актуальні проблеми фізіології" та "Вісник Черкаського університету".

На базі кафедри проводились республіканська (1963) та всесоюзна (1985) наукові конференції. Починаючи з 1991 року кафедра стала науковим центром України з психофізіології та вікової фізіології. На кафедрі були проведені наукові конференції кожні два роки починаючи з 1993 по 2014 роках з проблем психофізіології, професійного відбору, вікової фізіології. З 1985 року на базі кафедри проводились республіканські олімпіади з фізіології м'язової діяльності. Щорічно на кафедрі виконуються біля 50 наукових робіт. Кафедра велику роботу проводить у школах міста і області. Учні беруть участь в роботі наукових конференцій, Малій Академії наук, працюють в лабораторіях кафедри.

За останні роки викладачі кафедри отримали більше 10 деклараційних патентів за винаходи.

На базі кафедри працює студентський науковий гурток. За роки існування кафедри 800 осіб - членів студентського фізіологічного гуртка, більше 15% випускників здобули наукові ступені та звання, працюють професорами: Макаренко М.В., Мурза В.П., Шаповал Л.М., Лизогуб В.С., Коваленко С.О., Харченко Д.М.,  доцентами: Фуртатова С.В., Куркчі Л.М.,
Лук’яненко Г.Ф., Ковтун А.П., Мельник Т.О та ін.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій і науковий рівень в провідних вузах Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Тарту. Крім того, на кафедру запрошувались для читання лекцій академік Богач П.Г., чл.- кор. АПН Чайченко Г.М., проф. Путілін М.І., Ведяєв П.П. Макаренко М.В., Березовський В.А., Цибенко В.О., Лященко П.С., Ткачук В.Г., Віру А.О., Солодков.В.В., Соляртинська Т.С., Міщенко В.С., Шабатура М.Н., Макарчук М.Ю., Горго
Ю.П., Гіттік Л.С., Лях Ю.Є., Неруш П.О.

Співробітники кафедри приймали участь у роботі фізіологічних з’їздів, які проводились у Ленінграді, Москві, Єревані, Баку, Алма-Аті, Кишиневі та фізіологічних з’їздів України (Київ, Харків, Донецьк, Львів, Вінниця, Одеса, Чернівці), міжнародних конференціях у Відні, Флоренції, Токіо, Вашингтоні, Польщі, Італії.

На сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів з фізіології людини у ННІ природничих наук та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров`я. Кафедра має добру матеріальну базу, обладнано 12 кабінетів з анатомії, фізіології, фізіології спорту, гігієни, гістології, лікарського контролю, технічних засобів навчання та 4 наукові лабораторії (фізіології вищої нервової діяльності, електрофізіології, фізіології гемодинаміки та біомеханіки, які обладнанні сучасною апаратурою. Створено дисплейний клас, в якому студенти проводять заняття з інформатики, біомеханіки, а студенти-науковці виконують дипломні роботи та мають доступ в "Іnternet".

З 1995 році на випусковій кафедрі анатомії та фізіології людини і тварин на базі бакалавра з фізичного виховання і спорту вже велася підготовка фахівців з фізичної реабілітації у ЧНУ за ініціативою проф. Лизогуб В.С. У 1996 році був здійснений перший випуск спеціалістів за фахом «Фізичне виховання у спеціальних дитячих закладах». Для забезпечення кваліфікованої підготовки фахівців на кафедру анатомії та фізіології людини і тварин запрошені викладачі з вищою медичною освітою, розширена база практик у реабілітаційних та клінічних закладах м. Черкаси. 

Кафедра ініціювала відкриття нової спеціальності у ННІ фізичної культури, спорту і здоров`я. А у квітні 2013 року Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького отримав ліцензію МОН України на підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.010203 «Здоров’я людини» напрямку підготовки 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини».