вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси


Шановні студенти, викладачі, роботодавці!

В період часу з 8 лютого по 1 березня 2023 просимо прийняти участь в обговоренні змін до освітньої програми на 2023-2024 н. р.

Пропозиції надсилати на e-mail гаранта програми доц. Л. М. Ілюхи  – ilyuhalidiya@ukr.net

Обговорення пропозицій на засіданні кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації у березні 2023 р


  • Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)
  • Силабуси (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)
  • Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)
  • Методичні рекомендації щодо проходження практик і робочі програми практик
  • Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи
  • Програма комплексного атестаційного іспиту


АНКЕТУВАННЯ

У ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я відбувається анкетування різних груп стейкхолдерів  (17.01-24.01.2024).

Дякуємо кожному хто долучився до опитування!