вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
ОХРІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Охріменко

Викладач

 • ohrimsa@gmail.com
 • https://www.facebook.com/okhrimprepodsa
 • https://scholar.google.com/citations?user=NMEonF0AAAAJ&hl=ru
Освіта

Вища: Магістр фізичного виховання і спорту, спеціальність “Фізичне виховання”

Професійна біографія

Викладач кафедри спортивних ігор ННІ фізичної культури спорту та здоров’я

Диплом бакалавра з відзнакою (2003)

Диплом магістра (2004)

Переможці дивізіону “Центр” Студентської баскетбольної ліги України сезону 2017-18рр (чоловіки)

ІІІ місце фіналу Студентської баскетбольної ліги України сезону 2017-18рр (чоловіки)

Переможці дивізіону “Центр” Студентської баскетбольної ліги України сезону 2018-19рр (чоловіки)

І місце СБЛУ Таскомбанк Чемпіонату України серед студентських команд (чоловіки) 2018-2019рр

І місце  у чемпіонаті XIV літньої Універсіади України з баскетболу.

Відзнаки

Почесна грамота Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2016 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2019 р.)

Додаткові вміння та підвищення кваліфікації
Наукова діяльність

Публікації: Профіль у ScholarGoogle https://scholar.google.com/citations?user=NMEonF0AAAAJ&hl=ru

 Статті у фахових виданнях

 1. Охріменко О.В. Роль фізичної культури у вихованні морально-естетичних якостей студентської молоді / Охріменко О.В., Верещагіна О.П. // Вісник ЧНУ. – Вип. 120. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2008.–С. 74-78 (0,2 др. арк.).
 2. Охріменко О.В. Завдання викладача – виховання моральних якостей у студентської молоді на заняттях з фізичної культури і спорту / Охріменко О.В., Верещагіна О.П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 11. – С.130-133 (0,16 др. арк.).
 3. Охріменко О.В. Виховання моральних якостей студентської молоді – найголовніше завдання викладача фізичної культури / Охріменко О.В.// Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. XL /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2008. – 302 с.
 4. Охріменко О.В. Взаємодія духовного, фізичного та естетичного виховання та їх вплив на формування особистості студента / Охріменко О.В., Верещагіна О.П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2009. – № 5. – С. 202-205.
 5. Охріменко О.В. Фізичне виховання як засіб здоров’я зберігального навчання // Вісник Черкаського університету. – Випуск 155. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – С. 84-89.
 6. Охріменко О.В. Формування особистості студентів в умовах навчально-тренувального процесу засобами фізичної культури / Охріменко О.В., Побиванець Є.А. // Вісник Черкаського університету. – Випуск 166. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – С. 114-117.
 7. Охріменко О.В. Вплив тренувань з шейпінгу на розвиток духовних якостей студентів / О.В. Охріменко, О.П. Верещагіна, Л.І. Котегова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2009. – № 10. – С. 174-176.
 8. О.В. Охріменко, О.В. Сарафанова. Розвиток естетики рухів на заняттях з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів //Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування // Миколаїв 18-19 березня 2016р. 128с.

 

Тези і матеріали доповідей

 1. Охріменко О.В. Фізична культура як засіб виховання духовних та морально-естетичних якостей студентської молоді // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: Викладач і студент. Суб’єкт-суб’єктні відносини, 27-28 листопада. – Черкаси. – ЧНУ ім.. Б. Хмельницького. – 2008 р. – С. 131-133 (0,125 др. арк.).
 2. Дудник І.О. Здоров’язберігаюче навчання як основний напрям фізичного виховання у ВНЗ / Дудник І.О., Охріменко О.В. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців», Черкаси. – ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – С. 199-201.
 3. Охріменко О.В. Управління в спортивному тренуванні / Охріменко О.В. Верещагіна О.П. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості громадянина України», Черкаси. – ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – С. 47-49.

 

Всеукраїнські конференції

 1. Охріменко О.В. Критичні періоди розвитку фізичних якостей у дівчаток-баскетболісток 14-16 років. / Охріменко О.В., Зганяйко Г.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. – С. 148-150.
 2. Охріменко О.В. Виховання духовно-фізичних та морально-естетичних якостей студентської молоді засобами фізичної культури / Охріменко О.В., Верещагіна О.П. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції», Черкаси, 2008. – ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – С. 129-130 (0,08 др. арк.).
 3. Охріменко О.В. Виховання моральних якостей студента – один з пріоритетних напрямів роботи викладача з фізичного виховання // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Черкаси, 24-25 квітня 2008 р. – Черкаси: вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 0,04 др. арк.
Навчальні курси

Спортивні ігри та методика викладання [бакалаври, 017 – Фізична культура і спорт, 2 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

Спортивні ігри та методика викладання [бакалаври, 014.11 – Середня освіта (Фізична культура), 2 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

Спортивні ігри та методика викладання [бакалаври, 016 – Спеціальна освіта (Ортопедагогіка), 2 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

Спортивні ігри та методика викладання [бакалаври, 017 – Фізична культура і спорт, 3 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

Спортивні ігри та методика викладання [бакалаври, 014.11 – Середня освіта (Фізична культура), 3 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

Рухливі ігри [бакалаври, 017 – Фізична культура і спорт, 1 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

Рекреаційні ігри [бакалаври, 014.11 – Середня освіта (Фізична культура), 1 курс] (ННІФКСІЗ) Сілабус

СПУ, ПСМ, ТМС [бакалаври, 017 – Фізична культура і спорт, 1,2,3,4 курси бакалаври, 014.11 – Середня освіта (Фізична культура), 1,2,3,4 курси бакалаври, 016 – Спеціальна освіта (Ортопедагогіка), 1,2,3,4 курси]

Події

Сертифікат учасника у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Актуальные вопросы высшего професионального образования”

19-20 березня 2009р., Донецьк

Сертифікат учасника у VII міжнародній науково-практичній конференції “Спорт, духовность и гуманизм в современном мире”

8-9 жовтня 2009р., Донецьк

Сертифікат учасника у IV всеукраїнській і міжнародній науковій інтернет-конференції “Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я”